Kara za brak świadectwa charakterystyki energetycznej może być niezwykle wysoka. Sprawdź, gdzie je uzyskać

Energetyka Nieruchomości Prawo Dołącz do dyskusji
Kara za brak świadectwa charakterystyki energetycznej może być niezwykle wysoka. Sprawdź, gdzie je uzyskać

Wprowadzenie świadectw charakterystyki energetycznej pozwala orientacyjnie określić zapotrzebowanie na energię w skali roku. Dzięki temu przed zakupem czy wynajmem nieruchomości można obliczyć koszt jej utrzymania, co przy rosnących cenach energii jest niezwykle ważne. Sprawdź, gdzie uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej.

Świadectwo energetyczne — co to jest i kiedy musisz je mieć?

Choć już pod koniec sierpnia 2014 roku przyjęta została ustawa o charakterystyce energetycznej budynków, to wymagane są dopiero od 28 kwietnia 2023 roku. Dokument określa zapotrzebowanie nieruchomości na energię elektryczną związaną z użytkowaniem. Dotyczy to choćby chłodzenia, ogrzewania, przygotowywania ciepłej wody użytkowej czy wentylacji. Przede wszystkim należy pamiętać, że świadectwa charakterystyki energetycznej nie trzeba mieć, gdy korzystamy z nieruchomości „na własny użytek”. Pod tym pojęcie kryje się wykorzystywanie jej bez zamiaru wynajmu czy też sprzedaży.

W momencie, gdy chcemy wynająć lub sprzedać budynek, jego część lub lokal, musimy mieć świadectwo charakterystyki energetycznej, które przekażemy najemcy bądź nabywcy. Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej spoczywa również na inwestorze, który musi załączyć go do:

  • wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub
  • zawiadomienia o zakończeniu obiektu budowlanego.

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej nie dotyczy inwestorów, którzy budują domu do 70 m kw. do własnych celów mieszkaniowych.

Kto może wystąpić z wnioskiem o świadectwo i jak należy je przekazać?

O sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej może wystąpić:

  • inwestor (przed złożeniem wymienionych w poprzednim akapicie dokumentów),
  • osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie (w przypadku najmu) lub własnościowe (w przypadku zbycia prawa lub najmu lokalu) prawo do lokalu,
  • właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu).

Co warto podkreślić, zarówno nabywca, jak i najemca, nie może zrzec się prawa do otrzymania świadectwa charakterystyki energetycznej.

Po podpisaniu umowy najmu czy sprzedaży należy przekazać drugiej stronie dokument w formie elektronicznej bądź papierowej. W obu przypadkach należy go opatrzyć numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Prowadzi go minister właściwy ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

W przypadku przekazania świadectwa drogą elektroniczną należy podpisać je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym osoby uprawnionej bądź podpisem zaufanym. Jeśli dokument jest stworzony w formie papierowej, należy go podpisać osobistym osoby uprawnionej.

Gdzie uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwa charakterystyki energetycznej wystawia uprawniona do przeprowadzenia takich audytów firma. Jej pracownik sprawdzi m.in. poprawność funkcjonowania źródła ogrzewania, szczelność okien i drzwi (pod kątem izolacji ciepła) czy też ewentualną konieczność przeprowadzenia napraw. W dokumencie poaudytowym należy zanotować również takie dane, jak:

  • data oddania budynku do użytku,
  • kubatura budynku,
  • liczba kondygnacji,
  • technologia, w jakiej budynek został wybudowany.

Pozytywne przejście audytu powinno zakończyć się wystawieniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, które jest ważne 10 lat. Przed wyborem firmy świadczącej tego rodzaju usługi warto sprawdzić, czy widnieje w wykazie opublikowanym przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Koszt uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej różni się przede wszystkim w zależności od wielkości miasta. Zwykle waha się on od 400 do nawet 1000 złotych. Jednak warto pamiętać, że kara za brak aktualnego świadectwa charakterystyki energetycznej wynosi aż 10 tys. zł.