Czy teraz HejtStop powinna przeprosić Pudziana?

Codzienne Gorące tematy Zbrodnia i kara dołącz do dyskusji (31) 14.03.2016
Czy teraz HejtStop powinna przeprosić Pudziana?

Cezary Adamczyk

Prokuratura potwierdziła nasze wnioski, że Pudzian nie złamał prawa. HejtStop błędnie więc twierdziła, że Pudzian mógł popełnić przestępstwo. Czy teraz organizacja powinna przeprosić strongmana?

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa może złożyć, każdy w odniesieniu do każdej osoby. W końcu jest to jedynie wskazanie na ,,możliwość”, a nie fakt popełnienie przestępstwa, a poza tym przecież mamy społeczny obowiązek zawiadomić o popełnieniu przestępstwa (społeczny, a więc nie obarczony sankcją).

Z powyższego wynikałoby jednoznacznie, że nawet za niezasadne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa nie ponosimy odpowiedzialności. Za przedmiotowym wnioskiem przemawia również to, że nie każdy z nas musi być ekspertem w dziedzinie prawa karnego i znać wykładnię przesłanek określonego przestępstwa.

Nie zawsze jednak i nie w każdym przypadku nie ponosi się odpowiedzialności za zawiadomienie. Organizacje typu HejtStop oraz inne podobne zajmujące się ,,zawodowo” tropieniem przestępstw w sieci powinny mieć tego świadomość.

W ramach ciekawostki można wskazać, że jednym z argumentów sądów pracy o niecelowości przywrócenia pracowników do pracy jest składanie przez niego licznych, acz niezasadnych zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa przez pracodawcę.

Niezasadne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa stanowi przestępstwo

Zgodnie z art. 238 Kodeksu karnego

,,Kto zawiadamia o przestępstwie, lub o przestępstwie skarbowym organ powołany do ścigania wiedząc, że przestępstwa nie popełniono, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Do znamion strony podmiotowej, obok umyślności działania, ustawa zalicza świadomość sprawcy co do fałszywości tego zawiadomienia („wiedząc, że przestępstwa nie popełniono”) – wyr. SN z 24.2.1999 r., V KKN 362/97, Prok. i Pr. 1999, Nr 7–8, poz. 6. Innymi słowy sprawca musi działać celowo, z rozmysłem. Przedmiotowe samo w sobie powoduje, że ciężko jest wykazać, że sprawca posiadał wiedzę w tym zakresie.

Warto przy tym wskazać na wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 11 października 2001 r. (I Aca 505/00), w którym podano, że

,,Celowe i świadome złożenie fałszywego zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie jest naruszeniem dóbr osobistych, uzasadniającym nakazanie przeproszenia pokrzywdzonego i zapłatę odpowiedniego zadośćuczynienia pieniężnego na wskazany przez niego cel społeczny.”

Innymi słowy jeśli dokonałeś celowo nieprawdziwego zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, można zmusić Cię sądowo do przeprosin.

Należy przede wszystkim zauważyć, że złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa jest zgodne z prawem, ale może stać się ,,bezprawne” jeżeli dokonane zostało ze złym zamiarem i pełną świadomością nieprawdy takiego twierdzenia (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 grudnia 1998r. I ACa 1004/98, Apel.-W-wa 1999/3/28).

Jak to wygląda w przypadku Pudziana i HejtStop?

W mojej ocenie zawiadomienie nie zostało dokonane zapewne ze złym zamiarem czy też świadomością nie popełnienia przez strongmana przestępstwa. Zawiadamiający zapewne miał na celu jedynie zweryfikowanie tego czy jeden z najsilniejszych Polaków nie wypełnił swym zachowaniem znamion przestępstwa.

Można co prawda postawić dość daleko idącą tezę, że na ocenę działań HejStop powinno mieć wpływ to, że niejako ,,zawodowo” zajmuje się zawiadomieniami o możliwości popełnienia przestępstwa, a Pudzian jest osobą znaną i informowanie o złożeniu takiego zawiadomienia mogło naruszać jego dobra osobiste.

Autor podjąłby się chętnie prowadzenia takiej sprawy i to pro bono (Panie Mariuszu, jeśli Pan to czyta, proszę pisać), choć powodzenia w niej wymagałoby daleko idącej kreatywności i odwagi w stosowaniu prawa (kierowania się duchem, a nie literą prawa) zarówno przez autora niniejszego postu jak i sędziego, który rozstrzygałby sprawę.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Fot. tytułowa: HejtStop // Pexels