Ile wyniosą składki ZUS w 2021 r.? Są już pierwsze prognozy wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (285)
Ile wyniosą składki ZUS w 2021 r.? Są już pierwsze prognozy wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Wysokość składek ZUS to jedna z kwestii interesujących wszystkich przedsiębiorców. Co roku obciążenia na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne rosną – podobnie będzie i w przyszłym roku. Już teraz wielu przedsiębiorców zastanawia się, ile wyniosą składki ZUS w 2021 r.

Przedsiębiorcy będą w przyszłym roku więcej płacić do ZUS – to pewne

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne jest uzależniona od dwóch wartości: prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w sektorze przedsiębiorstw oraz od pensji minimalnej. Ta druga wartość liczy się w przypadku ustalania wysokości podstawy preferencyjnych składek ZUS. Co roku jednak zarówno wynagrodzenie minimalne jak i prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie rośnie, w związku z czym rośnie też podstawa wymiaru składek i w konsekwencji – same składki.

Już teraz można wstępnie prognozować, ile wyniosą składki ZUS w 2021 r. – chociażby na podstawie aktualnych danych z GUS. Są to oczywiście tylko prognozy, a same składki mogą być nieco wyższe lub niższe, jednak na podstawie przewidywań analityków przedsiębiorcy mogą chociaż częściowo przygotować się na to, co ich czeka.

Ile wyniosą składki ZUS w 2021 r.?

Dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego sp.z.o.o. na łamach serwisu prawo.pl, przewiduje, ile mogą wynieść składki do ZUS w przyszłym roku. Opiera się przy tym m.in. na czerwcowych danych GUS. Wynika z nich, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w poprzednim miesiącu 5286 zł – o 180 zł więcej niż w zeszłym roku. Jego zdaniem prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 2021 r. może być jeszcze wyższe i zostać zaplanowane na poziomie ok. 5500 zł. To równoznaczne z założeniem 5-procentowego wzrostu (z kwoty 5227 zł w 2020 r.). Warto przypomnieć, że z kolei w 2019 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4765 zł. Wzrost w 2020 w porównaniu do 2019 był zatem znaczne wyższy niż ten prognozowany przez prezesa IE na 2021. Są to zatem raczej ostrożne szacunki.

Podstawa wymiaru składek przy założonej kwocie (nie mniej niż 60 proc. prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia) wyniosłaby zatem 3300 zł.

Zakładając taki scenariusz – ile wyniosą składki ZUS w 2021 r.?

  • wysokość składki na ubezpieczenie emerytalne (przy stopie składki 19,52 proc.) wzrosłaby z 612,19 zł (obecnie) do 644,16 zł,
  • na ubezpieczenie rentowe (8 proc.) – z 250 zł do 264 zł,
  • na ubezpieczenie chorobowe (2,45 proc.) – z 76,84 zł do 80,85 zł,
  • ubezpieczenie wypadkowe (1,67 proc.) – z 52,37 zł do 55,11 zł,
  • Fundusz Pracy i SFWON/FS (2,45 proc.) – z 76,84 zł do 80,85 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest z kolei uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku. Zakładając tę samą wartość początkową (5500 zł) składka wzrosłaby z 362,34 zł do 371,25 zł.

Tym samym całkowita wysokość składek ZUS (dla przedsiębiorców, którzy nie korzystają z żadnych preferencji, ulg itd.) wyniosłaby 1496,22 zł. Składki ZUS w 2020 wynoszą łącznie 1431,48 zł.

Na granicy 1500 zł

Jeśli prognozy się sprawdzą, to przedsiębiorcy będą już balansować przy granicy 1500 zł na składki co miesiąc. Nie wiadomo natomiast, jaka będzie ogólna sytuacja firm w przyszłym roku. I czy znów nie będą potrzebować pomocy państwa przy opłacaniu składek.