Ile zarabia wójt, burmistrz i prezydent miasta? Wynagrodzenia lokalnych polityków

Państwo Praca Dołącz do dyskusji (409)
Ile zarabia wójt, burmistrz i prezydent miasta? Wynagrodzenia lokalnych polityków

Przed paroma dniami polskie media rozgrzała informacja o obniżeniu poselskich oraz samorządowych pensji. Informacja pozytywna, bo niczego w Polsce nie lubimy liczyć tak bardzo, jak pensji polityków. Zanim jednak wydamy osąd co do słuszności tego – dość politycznego oświadczenia – sprawdźmy, ile zarabiają politycy. Dla odmiany jednak ci, z którymi mamy bezpośredni kontakt – wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast.

Wynagrodzenie wójta, burmistrza i prezydenta

Jakoś tak się przyjęło, że lubimy zaglądać do kieszeni polityków  tych centralnych, jak i lokalnych. Do tych ostatnich, chyba nawet bardziej – w końcu działają na naszym własnym podwórku. Wójt, burmistrz, czy prezydent to ostatecznie jeden z nas – wybrany przez nas i działający dla nas. Warto wiedzieć, czy jako społeczeństwo dobrze płacimy za ich pracę.

Wysokość wynagrodzenia włodarzy ustala rada gminy na podstawie wytycznych zawartych w ustawie o pracownikach samorządowych z 21 listopada 2008 roku oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy, maksymalne wynagrodzenie nie może przekroczyć miesięcznie siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowisko państwowe. Kwota ta, zgodnie z ustawą budżetową w 2018 roku wynosi 1789,42 zł. Oznacza to, że maksymalna pensja, jaką może otrzymywać włodarz, wynosi 12 500 zł.

Rozporządzenie Rady Ministrów określa natomiast tzw. widełki, w jakich ma zmieścić się ustalone przez radę wynagrodzenie, w zależności od wielkości gminy. Zostały one zawarte w załączniku 3 dołączonym do rozporządzenia. Zgodnie z nim wynagrodzenie zasadnicze prezydenta m.st. Warszawy wynosi 6500 zł. Prezydenta innych miast od 4800 do 6200 zł. Wynagrodzenie wójtów i burmistrzów zależne jest od wielkości gminy. W gminach powyżej 100 tys. mieszkańców zarobki wynoszą od 4800 do 6200 zł. Jeżeli mieszkańców jest mniej niż 100 tys., ale więcej niż 15 tys., wynagrodzenie będzie wynosić od 4500 do 6000 zł. W gminach, które mają mniej niż 15 tys. mieszkańców, wynagrodzenie wójta wyniesie minimalnie 4200 zł, a maksymalnie 5900 zł.

Wynagrodzenie wójta – dodatki funkcyjne

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego włodarzom przysługują również dodatki funkcyjne, które wynoszą 2500 zł dla prezydenta m.st. Warszawy i miasta powyżej 300 tys. mieszkańców. 2100 zł dla prezydenta mniejszych miast oraz wójta i burmistrza gminy posiadające więcej niż 15 tys. mieszkańców. Najmniej – bo 1900 zł – otrzyma wójt gminy zamieszkałej przez mniej niż 15 tys, mieszkańców.

Oprócz powyższego przysługuje im również dodatek specjalny, którego wysokość określa §6 powyższego rozporządzenia. Wynosi on od 20 do 40% sumowanego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Po pięciu latach pracy wójtowi (burmistrzowi i prezydentowi) przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, który wynosi 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i wzrasta o 1% za każdy kolejny rok pracy, aż do 20%.

Zakładając optymistyczną wersję, obecnie włodarz średniej wielkości gminy w Polsce, może zarobić ok. 10 tys zł. brutto. Czy to dużo? To zależy. Ja uważam, że politycy powinni zarabiać godnie i po prostu dobrze. Jeśli chcemy, żeby polityką zajmowali się ludzie na poziomie, musimy wypłacać im również odpowiednie pensje. W końcu pełnią funkcję publiczną, reprezentują nas wszystkich i ponoszą za to odpowiedzialność. Musimy również pamiętać, że sami wybieramy osoby, które to stanowisko zajmują. Najczęściej nie są to przypadkowe osoby, ale takie, które swoją działalnością, bądź troską o lokalną społeczność, w jakiś sposób zaistniały na samorządowej arenie. Możemy do woli podliczać pensję politykom, ale jedno jest pewne, to praca jak każda inna, a za każdą pracę należy się wynagrodzenie. Im wyższych kompetencji, czasu i zaangażowania wymaga, tym wyższe.