Kwarantanna w Hiltonie? Państwo przejmuje hotele, hostele i akademiki, zamieniając je w specjalne izolatoria NFZ

Gorące tematy Zdrowie Dołącz do dyskusji (135)
Kwarantanna w Hiltonie? Państwo przejmuje hotele, hostele i akademiki, zamieniając je w specjalne izolatoria NFZ

Obiekty, które przeznaczone i przystosowane są do zapewniania lokum, w dużej mierze staną się izolatoriami. Chodzi o możliwość odpłatnego odbycia kwarantanny, którą sfinansuje jednak Narodowy Fundusz Zdrowia.

Izolatoria NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje na swojej stronie internetowej, że niektóre hotele, hostele, a także akademiki i sanatoria zmienią się w izolatoria. Będą to miejsca przeznaczone dla osób, niemogących odbyć kwarantanny domowej, bo mogą przykładowo narazić na zakażenie osoby najbliższe. Trzeba bowiem zauważyć, że kwarantanna domowa nie polega na tym, by widzieć się jedynie z najbliższą rodziną, a na bezwzględnej izolacji od innych osób.

Obiekty, które staną się izolatoriami finansowanymi przez NFZ, zostaną specjalnie wybrane przez wojewodów. Generalnie chodzi o to, by znajdowały się one w miarę możliwości jak najbliżej szpitali jednoimiennych, bądź innych placówek, w ramach których funkcjonują oddziały zakaźne.

Co trzeba podkreślić, osobami, znajdującymi się w izolatoriach, opiekować się będzie personel medyczny wyżej wskazanych szpitali i placówek. Oznacza to zapewne istotne zwiększenie zakresu ich obowiązków, co jest jednak zgodne z prawem – bowiem skierować do pracy przy szeroko pojętym zwalczaniu epidemii można szerokie spektrum osób.

Kto będzie kierowany do izolatoriów NFZ?

NFZ wskazuje, ze do izolatoriów kierowane będą

  • niewymagające hospitalizacji osoby chore na infekcję COVID-19 (SARS-CoV-2 to sam koronawirus, COVID-19 to choroba przez niego wywołana, tj. ciężkie wirusowe zapalenie płuc), której przebieg jest łagodny
  • osoby, którym zlecono izolację w domu, ale z uwagi na obecność domowników z grupy ryzyka – nie powinny
  • osoby, którym zlecono izolację w domu, a nie są w stanie poddać się jej w miejscu zamieszkania (m.in. osoby bezdomne)

Przepisy wydane w postaci rozporządzenia ministra zdrowia określają również warunki techniczne izolatoriów. Tak też każdy izolowany musi mieć:

  • osobny pokój z łazienką
  • opiekę medyczną na miejscu i łączność telefoniczną z personelem medycznym
  • trzy posiłki dziennie

Dodatkowo osoby, które wymagają stałej opieki niezwiązanej z koronawirusem, mogą zostać skierowane do izolatorium również z opiekunem. Taką decyzję podejmuje jednak lekarz.

Kiedy można opuścić izolatorium?

Każdy pacjent monitorowany jest pod kątem swojego stanu zdrowia przez wykwalifikowany personel medyczny, m.in. poprzez dwukrotną kontrolę pielęgniarki w ciągu dnia. Na miejscu lub zdalnie – telefonicznie – dyżuruje ponadto lekarz. W izolatoriach pobierane będą również wymazy do badań na obecność koronawirusa.

Opuszczenie izolatorium możliwe jest wyłącznie na podstawie wypisu, poprzedzonego uzyskaniem dwukrotnego wyniku ujemnego testów na SARS-CoV-2. Pomimo to pomieszczenia, które zajmował pacjent, będą bezwzględnie i szczegółowo dezynfekowane, niezależnie od tego, czy stwierdzono infekcję, czy też nie.

Lista obiektów, które staną się izolatoriami, publikuje właściwy wojewoda. Ponadto każdy obiekt sprawdzany jest przez Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych by wykazać, że nadają się do tego celu. Co ważne, koszty pobytu pacjenta w całości pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia. Szacuje się, że koszt wynosić będzie 125 złotych dziennie na osobę izolowaną.

Środki trafią najpierw do szpitali, a następnie do podwykonawców, czyli właścicieli obiektów, których przeznaczenie przymusowo zamienione zostanie na izolatoria.