Jak odzyskać pieniądze z konta zmarłego?

Codzienne dołącz do dyskusji 20.03.2015
Jak odzyskać pieniądze z konta zmarłego?

Udostępnij

Michał Grązka

Według szacunków, na kontach pozostałych po zmarłych osobach zalega łącznie nieodebranych 15 mld złotych. Co robić, aby odzyskać pieniądze oraz jak zapobiec „zaginięciu” własnych oszczędności po śmierci?

Niestety, dla wszystkich starających się o zwrot pieniędzy z kont – to nie banki zgłaszają się do spadkobierców po śmierci swoich klientów. To rodzina zmarłego musi odnaleźć wszystkie instytucje, w których krewny miał oszczędności. Często da się to ustalić za pomocą będących w jego posiadaniu dokumentów, jednak jeśli te uległy zniszczeniu, może być z tym kłopot.

Z tego powodu, warto zawczasu podjąć odpowiednie kroki, aby ułatwić bliskim podjęcie pieniędzy. Może w tym pomóc chociażby utworzenie listy wszelkich placówek, z którymi jesteśmy związani jakąkolwiek umową. Znacznie ułatwi to wszelkie nieporozumienia, płatności i odzyskiwanie funduszy. Dobrym pomysłem jest także złożenie dyspozycji na wypadek śmierci. Oznacza to, że bank na wypadek zgonu klienta będzie musiał na zgłoszenie się wyznaczonej osoby bezzwłocznie wypłacić określoną sumę pieniędzy. Kwota ta jednak nie może być ustalona na wyższym poziomie niż 20-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Obecnie jest to suma poniżej 80 tysięcy złotych.

W przypadku, w którym nie ma współwłaścicieli konta, a także utworzonych dyspozycji, wsztstkie pieniądze przechodzą na tzw. masę spadkową. Ta jest dzielona po ustaleniu spadkobierców i przedstawieniu odpowiednich dokumentów, takich jak akt zgonu. Istnieje także możliwość, aby część kwoty była przekazana osobie, która poniosła koszty pochówku zmarłego. Niestety, przy rozstrzyganiu kwestii spadkowych, od złożenia wniosku do wypłaty może minąć nawet kilka miesięcy. Należy też pamiętać, że banki nie czekają na prawowitych właścicieli funduszy w nieskończoność. Po należne pieniądze należy zgłosić się w terminie 10 lat od śmierci krewnego, później kwota przechodzi na rzecz danej placówki finansowej.

Jeśli mamy problemy z ustaleniem kont bankowych bliskiego zmarłego lub w sytuacji kiedy osoby spoza grupy spadkobierców, mające dostęp do konta, starają się o uzyskanie pieniędzy, warto skontaktować się z prawnikiem. Nasi doradcy specjalizujący się w sprawach spadkowych rozpatrzą każdy przypadek i doradzą metody działania. Wszelkie wątpliwości prawne można kierować pod adres kontakt@bezprawnik.pl , a nasz zespół niezwłocznie się z nimi zapozna.

Zdjęcia pochodzą z freeimages.com