Kłopotliwy i nieoczekiwany spadek? Jak sprawdzić majątek zmarłego?

Nieruchomości Rodzina dołącz do dyskusji (137) 24.12.2020
Kłopotliwy i nieoczekiwany spadek? Jak sprawdzić majątek zmarłego?

Justyna Bieniek

Jak sprawdzić majątek zmarłego? Jak szukać spadku? Przed tym problemem staje niejedna osoba, która dość nieoczekiwanie została spadkobiercą bliżej nieokreślonych włości. Odziedziczony majątek może być bardzo problematyczny i na ogół nie wiąże się z milionowymi nieruchomościami, ale bardziej bezdennym zadłużeniem.

Jak szukać spadku?

Ustalenie, jaki majątek posiadał zmarły krewny, nie jest łatwe. Właściwie przed przyjęciem spadku jesteśmy zdani jedynie na siebie i własną inwencję. Oczywiście jest to dość problematyczne. Zanim zdecydujemy, czy taki spadek będziemy chcieli przyjąć, musimy wiedzieć nie tylko jaki majątek wchodzi w skład spadku, ale również czy nie jest on zadłużony.

Najbardziej oczywistą radą w zakresie poszukiwania majątku jest oczywiście przeszukanie dokumentów po osobie zmarłej. Możemy znaleźć w nich wezwania do zapłaty, stare umowy z bankiem, wyciągi z konta, odpis aktu notarialnego, umowy, osobiste notatki. Jednym słowem wszystko, co pozwoli nam się zorientować w sytuacji materialnej zmarłego. Oczywiście jest to bardzo optymistyczna perspektywa. Zdarza się jednak, że takie śledztwo niewiele nam powie i, i tak musimy rozpocząć poszukiwania na szerszą skalę.

I tu zaczyna się kłopot. Bez stosownego potwierdzenie, że jesteśmy spadkobiercami, nie otrzymamy właściwie żadnych informacji. Błędne koło. Żeby sprawdzić spadek, musimy przyjąć spadek.

Spis inwentarza i wykaz inwentarza

Oczywiście jeżeli nie jesteśmy pewni co do składników majątku, jedyną opcją jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Odpowiedzialność zostanie ograniczona tylko do wysokości odziedziczonego majątku. A wraz z postanowieniem sąd może również zwrócić się do komornika o sporządzenie spisu inwentarza.

Spis inwentarza jest chyba najbardziej wygodną formą poszukiwania majątku. Komornik ma szereg uprawnień do jego poszukiwania. Wysyła zapytanie do elektronicznych ksiąg wieczystych, wysyła zapytanie do CEPiK-u, do Centralnej Informacji z prośbą o wskazanie rachunków bankowych, do Urzędu Skarbowego z prośbą o informacje o rzeczach nabytych przez zmarłego. Może również pojechać do miejsca ostatniego zamieszkania zmarłego. Od praktycznej strony łatwiej niestety znaleźć majątek niż długi.

Spis inwentarza wiąże się również z kosztami. Wniosek złożony do komornika to koszt 400 zł do tego dochodzą niezbędne wydatki gotówkowe w postaci kosztów dojazdu poza miejscowość będącą siedzibą komornika oraz koszty doręczenia korespondencji. Istnieje oczywiście możliwość ściągnięcia kosztów z majątku spadkowego.

Jeżeli nie chcemy korzystać z pomocy komornika, możemy zająć się poszukiwaniem majątku samodzielni. Wtedy droga będzie dość podobna. Jako spadkobiercy możemy wysyłać zapytania do różnych instytucji. Wystarczy udowodnienie, że jesteśmy spadkobiercami. Wystarczający do tego będzie akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie z sądu wraz ze wskazaniem naszej tożsamości.