Jak wyrobić paszport? Gdzie składać wniosek, ile kosztuje wyrobienie paszportu i na jakie zniżki możemy liczyć

Codzienne Społeczeństwo dołącz do dyskusji (9) 05.03.2019
Jak wyrobić paszport? Gdzie składać wniosek, ile kosztuje wyrobienie paszportu i na jakie zniżki możemy liczyć

Justyna Bieniek

Wyjeżdżając poza kraje Unii Europejskiej musimy mieć paszport. Jego uzyskanie wiąże się z procedurą administracyjną, którą musimy wypełnić. Jak i gdzie złożyć wniosek o paszport? Ile kosztuje paszport? I ile trzeba na niego czekać?

Gdzie złożyć wniosek o paszport?

Wniosek o paszport należy złożyć osobiście w punkcie paszportowym. Przeważnie mieści się on w urzędzie wojewódzkim lub jego oddziale zamiejscowym. Ich adresy dostępne są na stronie gov.pl. Można go złożyć w dowolnym punkcie, niezależnie od miejsca zamieszkania czy zameldowania.

Niestety formularz wniosku nie jest dostępny online, trzeba go uzyskać bezpośrednio w urzędzie. Ze względu na nowy wzór paszportu w takcie wizyty pobrane zostaną również dane biometryczne. Do wniosku dołączamy jedno aktualne, kolorowe zdjęcie, dowód opłaty za paszport, dokument potwierdzający ewentualną zniżkę lub całkowite zwolnienie z opłaty (jest to np. legitymacja studencka). Oprócz tego w urzędzie składamy również paszport, którego używamy obecnie. Jeśli nie mamy paszportu, przedstawiamy ważny dowód osobisty. Do tego, jeżeli nasze nazwisko uległo zmianie po ślubie za granicą skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa.

Ile kosztuje paszport?

Wyrobienie paszportu to koszt 140 zł. Przy wyrabianiu paszportu przewidziane są dwie ulgi. Pierwsza w wysokości 50 proc. przysługuje:

 • uczniom i studentom,
 • emerytom,
 • rencistom,
 • osobom niepełnosprawnym,
 • małżonkowi znajdującemu się na utrzymaniu małżonka, będącego emerytem, rencistą albo osobą niepełnosprawną,
 • osobom przebywającym w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym,
 • osobom pobierającym zasiłek stały z pomocy społecznej,
 • kombatantom albo ofiarom represji wojennych i okresu powojennego,
 • rodzicom posiadającym Kartę Dużej Rodziny.

Ulgę w wysokości 75 proc. otrzymają natomiast:

 • osoby mające mniej niż 26 lat, uczące się (studiujące) wychowujące się w rodzinie wielodzietnej (posiadającej Kartę Dużej Rodziny),
 • dzieci z niepełnosprawnością z rodziny wielodzietnej (posiadającej Kartę Dużej Rodziny).

Oprócz powyższych przepisy przewidują również zniżki. Obowiązują one w przypadku:

 • znaczącej zmiany wyglądu,
 • zmiany danych, na przykład nazwiska po ślubie,
 • kiedy w paszporcie nie ma już miejsca na kolejne wizy lub stemple, które potwierdzają przekroczenie granicy.

Paszport można otrzymać również bezpłatnie. Ma to miejsce w sytuacji, gdy osoba składająca wniosek:

 • ukończyła 70 lat,
 • przebywa w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, a wyjazd za granicę jest związany z jej długotrwałym leczeniem albo operacją,
 • dostaje zasiłek stały z pomocy społecznej, a wyjazd za granicę jest związany z długotrwałym leczeniem albo operacją,
 • ma paszport posiadający wadę techniczną, na przykład nie można odczytać danych z mikroprocesora,
 • jest żołnierzem wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa – nie dotyczy to żołnierzy zawodowych.

Zupełnie inaczej będą kształtować się koszty wyrobienia paszportu w przypadku jego zgubienia. W takiej sytuacji należy liczyć się ze znacznie wyższą opłatą. Stracenie lub zniszczenie paszportu z własnej winy wiążę się z trzykrotnie wyższym kosztem jego wyrobienia, który wyniesie 420 zł.

Ile trzeba czekać na paszport?

Czas oczekiwania na wyrobienie paszportu wynosi do 30 dni. O tym, czy paszport jest już gotowy do odbioru, można dowiedzieć się na stronie obywatel.gov.pl lub kontaktując się telefonicznie z urzędem. W obu przypadkach potrzebny jest numer sprawy, który osoba składająca wniosek otrzyma po złożeniu wniosku.
Odbiór paszportu również odbywa się osobiście. Przy jego odbiorze ponownie sprawdzane są dane biometryczne. Paszport wydawany jest na 10 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *