Czy można zrezygnować z prenumeraty Gazety Wyborczej? – analizujemy regulamin

Gorące tematy Na wesoło Zakupy Dołącz do dyskusji (329)
Czy można zrezygnować z prenumeraty Gazety Wyborczej? – analizujemy regulamin

Jeżeli jesteś jedną z osób, które po lekturze dzisiejszej – rzekomo – BOMBY w wydaniu Gazety Wyborczej powiedziały ja cię nie mogę, z pewnością szukasz informacji, w jaki sposób można zrezygnować z prenumeraty Gazety Wyborczej. Nie jest to skomplikowany proces i specjalnie w tym celu przeanalizowaliśmy regulamin.

Od kilku dni nakręcano do granic możliwości i pompowano ogromną bańkę związaną z zapowiadaną na dziś publikacją Gazety Wyborczej. Zapowiadane od kilku dni taśmy Kaczyńskiego miały wręcz zburzyć obecny układ polityczny i być aferą o kilka klas przewyższającą inną słynną aferę podsłuchową, czyli taśmy Sowy. Ogromny szum wokół tego tematu sprawił, że wyobrażenia były ogromne. Niestety stało się inaczej i wszystko wskazuje na to, że spółka Srebrna, jakkolwiek kontrowersyjna, nie zaszkodzi obecnej władzy. Co więcej – jest bardzo prawdopodobne, że notowania Prawa i Sprawiedliwości wzrosną.

Wielu czytelników Gazety Wyborczej jest najzwyczajniej w świecie zawiedzionych. Zwłaszcza że niektórzy zdecydowali się na wykupienie prenumeraty cyfrowego wydania dziennika. Wielu z nich z pewnością zadaje sobie teraz pytanie, czy mogą się jeszcze  z tej decyzji wycofać? Jak zrezygnować z prenumeraty Gazety Wyborczej? W tym celu przeanalizowaliśmy regulamin usługi.

Czy można zrezygnować z prenumeraty Gazety Wyborczej?

Jeżeli prenumerata Gazety Wyborczej została zakupiona w ciągu ostatnich 14 dni, czytelnik ma prawo do odstąpienia od umowy. To rozwiązanie przysługuje każdemu konsumentowi i niczym nie różni się od odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Od umowy można odstąpić w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny.

1. W terminie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy (tj. także od dnia złożenia zamówienia) na dany Pakiet Użytkownik może od niej odstąpić – bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy.

Odstąpienie następuje poprzez wysłanie oświadczenia na adres redakcji albo w formie pisemnej lub elektronicznej. Wzór oświadczenia jest załącznikiem do regulaminu. Zwrot płatności następuje w takiej samej formie, jakie użytkownik wybrał, kupując prenumeratę. Warto przy tym pamiętać, że zwrot zostanie pomniejszony proporcjonalnie o część odpowiedzialną za dzisiejsze wydanie:

Jeżeli Pakiet został udostępniony Użytkownikowi, na jego żądanie przed upływem 14-sto dniowego okresu na odstąpienie kwota zapłacona przez Użytkownika zostanie mu w zwrócona w części proporcjonalnej do okresu udostępnienia Pakietu.

Rezygnacja z prenumeraty po upływie terminu na odstąpienie od umowy

Punkt skierowany do stałych czytelników Gazety Wyborczej, którzy na ten dramatyczny krok zdecydowali się po lekturze dzisiejszych sensacyjnych doniesień, rozczarowani nieproporcjonalnością „afery” do zapowiedzi. Rezygnację z prenumeraty można złożyć w każdym czasie jej trwania.

Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Pakietu (czyli rozwiązać umowę na Pakiet za wypowiedzeniem).

Aby zrezygnować z wybranego przez siebie pakietu, należy wysłać wiadomość e-mail na adres pomoc@wyborcza.pl z oświadczeniem o rezygnacji. W wiadomości należy wskazać okres, od kiedy chce zrezygnować z prenumeraty. Należy przy tym pamiętać, że ten okres nie może być krótszy, niż 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail przez Agorę. W razie nie wskazania terminu, pakiet zostanie dezaktywowany w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia o rezygnacji.

W przypadku z rezygnacji z prenumeraty użytkownikowi zostanie zwrócona część zapłaconej ceny proporcjonalnie do pozostałego okresu prenumeraty.

W razie rezygnacji Użytkownikowi zostanie zwrócona część zapłaconej ceny – proporcjonalnie do okresu korzystania z Pakietu, nie później, niż w terminie 14-stu dni od dnia dezaktywacji Pakietu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji.