Reklama głosiła, że jeśli niczego nie kupisz na OLX, to stracisz polskie obywatelstwo. Jest surowa odpowiedź

Biznes Państwo Zakupy Dołącz do dyskusji
Reklama głosiła, że jeśli niczego nie kupisz na OLX, to stracisz polskie obywatelstwo. Jest surowa odpowiedź

Komisja Etyki Reklamy (KER) po rozpatrzeniu skargi złożonej przez konsumenta uznała, że reklama serwisu OLX emitowana na platformie TikTok narusza zasady etyki reklamy. Reklama, której treść odnosiła się do kwestii obywatelstwa polskiego, została uznana za mylącą i potencjalnie szkodliwą, szczególnie dla młodszych odbiorców serwisu.

Skarżący konsument argumentował, że reklama zawierała sugestię, że niezakupienie produktów na OLX może prowadzić do utraty polskiego obywatelstwa. Zdaniem skarżącego, reklama była skierowana głównie do dzieci, co było problematyczne ze względu na ich naiwność i brak doświadczenia. Argumentowano, że dzieci mogły być wprowadzone w błąd i poczuć się wykluczone, co mogło wpłynąć negatywnie na ich rozwój psychiczny. Z tego powodu skarżący żądał usunięcia reklamy oraz odszkodowania.

Skarga dotyczyła przede wszystkim naruszenia artykułów 22 oraz 24-26 Kodeksu Etyki Reklamy. Artykuły te zobowiązują reklamodawców do przedstawiania wartości produktów w sposób jasny i uczciwy, szczególnie w reklamach skierowanych do dzieci i młodzieży, oraz do unikania wprowadzania w błąd i zagrożenia dobrostanu psychicznego młodszych odbiorców.

Zakupy na OLX, a kwestia polskiego obywatelstwa

Reklama na OLX zawierała napis: „Kiedy ktoś ci mówi, że nigdy nie kupił nic na OLX”, po którym pojawiała się młoda kobieta mówiąca głosem dziecka: „Tracisz właśnie polskie obywatelstwo w tym kraju.”

Zespół Orzekający uznał, że użycie kwestii odnoszących się do obywatelstwa w kontekście zakupów na portalu OLX było niewłaściwe i nie spełniało wymogów staranności. Zdaniem Zespołu, reklama mogła być myląca i wpływać negatywnie na młodszych odbiorców, którzy są szczególnie podatni na takie przekazy. Zdaniem KER, nawet jeśli reklama miała być traktowana jako żart, odniesienia do obywatelstwa były nie na miejscu i godziły w normy etyczne.

Zespół Orzekający nie brał pod uwagę kategorii wiekowej odbiorców reklamy, argumentując, że ocena reklamy była niezależna od grupy docelowej. Zdaniem KER, wszystkie reklamy, niezależnie od platformy i odbiorców, powinny przestrzegać norm etycznych oraz dobrych praktyk rynkowych.

W wyniku tej decyzji, reklama OLX została oceniona jako naruszająca normy etyczne. Komisja Etyki Reklamy nie przedstawiła jednak informacji o ewentualnych konsekwencjach dla Grupy OLX sp. z o.o. ani nie zdecydowała o jakichkolwiek sankcjach czy odszkodowaniu. Jednakże, wydanie takiej opinii przez KER może skłonić firmy do zastanowienia się nad swoimi przekazami reklamowymi, by zapewnić zgodność z normami etycznymi i prawem, a także ochronę konsumentów, szczególnie w mediach społecznościowych i zwłaszcza wobec tych najmłodszych.