Kapitał zakładowy w spółce z o.o. może być wniesiony w formie gotówkowej lub aportu

Firma Prawo Dołącz do dyskusji (6)
Kapitał zakładowy w spółce z o.o. może być wniesiony w formie gotówkowej lub aportu

Od kiedy w 2009 roku obniżono w Polsce minimalny kapitał zakładowy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, z 50 tysięcy złotych do 5 tysięcy złotych, taka forma działalności stała się jedną z najpopularniejszych w Polsce. I chociaż obecna kwota minimalnego kapitału nie jest wysoka to i tak może być uiszczana przez wspólników w różny sposób.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością cieszą się w Polsce dużą popularnością. Jest to najczęściej wybierana forma organizacji firmy ze wszystkich spółek handlowych. Wszystko dlatego, że ma jedną, ogromną przewagę nad jednoosobową działalnością gospodarczą. W spółce z o.o. wspólnicy odpowiadają tylko do wysokości wniesionych wkładów. Jest to spora różnica względem standardowej jednoosobowej firmy, gdzie przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem. Dlatego tam, gdzie obroty rosną i firma zaczyna operować sporymi kwotami, tam częstą praktyką jest reorganizacja i zmiana sposobu działalności na spółkę z o.o.

Kapitał zakładowy w spółce z o.o. to minimum 5 tysięcy, ale im więcej, tym wiarygodniej

Jednym z obowiązków, jakie trzeba dopełnić jeszcze zanim utworzy się taką spółkę, jest wniesienie kapitału zakładowego. Jego minimalna wysokość to 5 000 złotych i najpopularniejszą formą jego przeniesienia jest forma pieniężna. Kapitał zakładowy może być oczywiście wyższy niż to wymagane 5 000 złotych.

Częstą praktyką, zwłaszcza w sytuacji, gdy w spółkę z o.o. przekształca się np. jednoosobowa działalność gospodarcza, jest wnoszenie wyższego kapitału zakładowego, ponieważ zwiększa to wiarygodność firmy. Dla kogoś postronnego  informacja o takim kapitale stanowi przesłankę o tym, jaka jest kwota „zabezpieczenia” w przypadku ewentualnych zobowiązań. Logiczne więc, że im on wyższy, tym większa jest wiarygodność przedsiębiorstwa.

Wspólnicy mogą wpłacić swój wkład w sposób bezgotówkowy, za pomocą przelewu, lub gotówkowy w formie gotówki przekazanej do kasy. Co istotne, kwoty te muszą być wyrażone w polskiej walucie.

Aport może być metodą na wkład zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Inną formą wkładu na kapitał zakładowego może być aport, czyli wkład niepieniężny. Mogą to być dobra niematerialne jak prawa autorskie, akcje giełdowe lub udziały w innej spółce. Wkład do kapitału można też uiścić, włączając przedmiot, który ma swoją wartość majątkową i może zostać uznany w bilansie. Jedyne czego nie można wnieść jako wkład do spółki kapitałowej to wszelkie prawa niezbywalne oraz świadczenie pracy lub usług. Jasno zakazuje tego art. 14 Kodeksu Spółek Handlowych.

Jeżeli wspólnik faktycznie zamierza, by jego część wkładu do spółki została wniesiona w postaci niepieniężnej, zgodnie z art. 158, par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, musi to wszystko zostać wcześniej zaplanowane. Umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz to, kto taki wkład będzie wnosił. Wskazane musi być też, ile udziałów otrzymanych zostanie za dany przedmiot i jaka jest ich wartość nominalna.

Przy zakładaniu spółki z o.o. za pomocą procedury S-24 nie ma możliwości wniesienia wkładu inaczej niż pieniężnie

Istotnym obostrzeniem przy chęci stosowanie tej metody jest sytuacja, gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma być zakładana w sposób uproszczony, przy pomocy wzorca, na co pozwala procedura S-24. W takich sytuacjach kapitał zakładowy w spółce z o.o. może być wnoszony tylko w sposób pieniężny, poprzez przelew lub wpłatę gotówki.

Procedura S-24 pozwala założyć spółkę przez internet, bez aktu notarialnego, a co za tym idzie, ograniczając koszty występujące na starcie działalności. Korzysta się wtedy z ustalonych wzorców. Tworząc taką spółkę, wspólnicy muszą korzystać z różnych wariantów jakie przygotował ustawodawca, co nie pozwala w każdym wypadku dopasować umowy do danego, czasem bardziej celowego, przypadku.