Rodzina emeryta lub rencisty może otrzymać z ZUS ostatnie świadczenie po zmarłym. Pod jednym warunkiem

Finanse Praca dołącz do dyskusji (2) 23.06.2021
Rodzina emeryta lub rencisty może otrzymać z ZUS ostatnie świadczenie po zmarłym. Pod jednym warunkiem

Edyta Wara-Wąsowska

Kiedy emeryt lub rencista umiera, wraz z jego śmiercią ustaje prawo do świadczenia. ZUS jednak przypomina, że w pewnych sytuacjach członkowie rodziny zmarłego mogą zachować ostatnią emeryturę lub rentę. Kiedy trzeba oddać emeryturę po śmierci członka rodziny?

Kiedy trzeba oddać emeryturę po śmierci zmarłego członka rodziny?

Gdy emeryt lub rencista umrze, listonosz (o ile świadczenie nie jest wypłacane bezpośrednio na konto uprawnionego) nie powinien przekazywać emerytury czy renty członkom rodziny, a zamiast tego – zawiadomić ZUS. Jeśli jednak tak się stanie, to rodzina jest zobowiązana do zwrotu świadczenia. Na pytanie „kiedy trzeba oddać emeryturę po śmierci zmarłego członka rodziny” należy zatem odpowiedzieć – gdy świadczenie zostało wypłacone członkom rodziny już po śmierci zmarłego. W takiej sytuacji ZUS ustali nadpłatę i będzie żądać zwrotu wypłaconej kwoty.

Czy to jednak oznacza, że członkom rodziny świadczeniobiorcy nie należy się ostatnia emerytura lub renta po zmarłym? Niekoniecznie. Mogą oni wnioskować o wypłatę niezrealizowanego świadczenia.

Wypłata niezrealizowanej renty lub emerytury: w jakich sytuacjach?

Z inną sytuacją mamy do czynienia, jeśli chodzi o niezrealizowane świadczenie z ZUS. Jest to świadczenie, do którego zmarła osoba była uprawniona, ale go nie pobrała (bo zmarła przed comiesięcznym terminem wypłaty emerytury) lub nie zostało ono wypłacone. W takiej sytuacji uprawnieni członkowie rodziny mogą złożyć do ZUS wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia.

W pierwszej kolejności niezrealizowane świadczenie emerytalne czy renta może trafić do małżonka lub dzieci zmarłej osoby – pod warunkiem, że prowadzili razem ze zmarłym wspólne gospodarstwo domowe. W dalszej kolejności niezrealizowane świadczenie może zostać wypłacone albo małżonkowi/dzieciom, którzy nie prowadzili ze zmarłym gospodarstwa, albo – innej osobie, która to gospodarstwo ze zmarłym prowadziła. Jeśli zatem zmarły świadczeniobiorca nie miał małżonka ani dzieci, ale np. mieszkał z dalszym członkiem rodziny – to właśnie ten członek rodziny może złożyć wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia.

W trzeciej kolejności do niezrealizowanego świadczenia mają prawo inni członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej – lub ci, na których utrzymaniu pozostawała wcześniej osoba zmarła.

Co jednak ciekawe, o niezrealizowanych świadczeniach mowa także wtedy, gdy osoba, która już osiągnęła wiek emerytalny (lub z innych powodów mogła przejść już na emeryturę) złożyła wniosek do ZUS o przejście na emeryturę, ale Zakład nie zdążył wydać decyzji przed zgonem tej osoby.