Polki coraz częściej decydują się na założenie własnej firmy. Chcą samodzielności, nie poddają się i coraz odważniej wkraczają w świat online

Firma Społeczeństwo Dołącz do dyskusji
Polki coraz częściej decydują się na założenie własnej firmy. Chcą samodzielności, nie poddają się i coraz odważniej wkraczają w świat online

Polki wciąż rzadziej zajmują wysokie stanowiska. Według danych z KRS z 2020 r. w firmach, które mają kilkuosobowe zarządy, a ich skład podają do wiadomości publicznej, kobiety zajmują tylko 26 proc. kluczowych stanowisk. Dodatkowo ich wynagrodzenie jest przeciętnie niemal o 20 proc. niższe od mężczyzn. Nie powinno zatem dziwić, że kobiety w Polsce coraz częściej zakładają firmę. Powodów przechodzenia Polek „na swoje” jest jednak więcej. 

Kobiety w Polsce coraz częściej zakładają firmę. Powodów jest wiele

Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką postanowiła zbadać sytuację polskich przedsiebiorczyń i dowiedzieć się, co je zmotywowało do założenia własnej działalności. Z raportu „Bizneswoman Roku: Sytuacja i perspektywy polskich przedsiębiorczyń” wynika, że najczęstszym powodem, dla którego kobiety w Polsce coraz częściej zakładają firmę, jest dążenie do samodzielności – taką motywację wskazała aż 1/3 respondentek. Na drugim miejscu znalazła się chęć budowania własnej wartości (14,5 proc.), na kolejnych – poczucie wrodzonej przedsiębiorczości (10 proc.) i możliwość elastycznego czasu pracy (9,5 proc.).

Pandemia wymusiła zmiany

Wyniki ujęte w raporcie ukazują również, jak zmieniła się sytuacja firm prowadzonych przez kobiety w trakcie pandemii. Na przykład w 2021 r. aż 1/3 badanych przedsiębiorczyń rozwinęła działalność online lub przeniosła ją do internetu. Z kolei kolejna 1/3 firm prowadzonych przez kobiety od początku swojego działania łączy działalność online z offline. 13 proc. z kolei działa już wyłącznie online. Oczywiście należy podkreślić, że takie decyzje polskich przedsiębiorczyń wcale nie musiały być umotywowane wyłącznie sytuacją pandemiczną – niewątpliwie jednak pandemia miała pewien wpływ, jeśli chodzi o przenoszenie firm do świata online.

Pandemia wymusiła jednak też inne zmiany. Z danych przedstawionych w raporcie wynika, że co piąta bizneswoman musiała w związku z pandemią zmienić profil swojej działalności. 1/3 przyznała z kolei, że w ciagu ostatniego roku miała problem z prowadzeniem firmy, ponad 1/4 odnotowała spadek przychodów, a 8 proc. badanych przedsiębiorczyń było zmuszonych do zawieszenia działalności. Jak się jednak okazuje, polskie przedsiębiorczynie – koniec końców – poradziły sobie w pandemii naprawdę dobrze. 43 proc. badanych zadeklarowało, że ich firma rozwija się, 42 proc. – odnotowało wzrost przychodów, a niemal połowa ankietowanych kobiet miała w 2021 r. częściej niż w poprzednich latach możliwość pracy nad nowymi projektami. Co istotne, tylko 3 proc. przedsiębiorczyń nie widzi żadnych perspektyw rozwoju swojej firmy w najbliższym czasie – co tylko świetnie pokazuje, jak ambitne i wysoko mierzące są kobiety prowadzące własną działalność.

Prowadzenie własnej działalności w Polsce jest… stresujące

To, czego jeszcze można dowiedzieć się z raportu, to fakt, że prowadzenie własnej działalności w Polsce jest… stresujące. Aż 70 proc. ankietowanych odczuwa obecnie większy stres związany z prowadzeniem firmy, niż miało to miejsce przed pandemią. Co jednak bardzo istotne – u połowy przedsiębiorczyń stres ten wynika z nadchodzących zmian podatkowych i prawnych, które rządzący wprowadzają w życie w ramach Polskiego Ładu.

Fakt, że polskie przedsiębiorczynie muszą sobie radzić z przeciwnościami, sprawia jednak, że coraz więcej kobiet uważa, że są odporne na te przeciwności. 17 proc. ankietowanych uważa się za osoby traktujące porażki jako doświadczenie, z których można czerpać wiedzę, kolejne 17 proc. – za osoby wytrwały i niezrażające się porażkami.

Okazuje się zatem, że polskie przedsiębiorczynie są ambitne, coraz śmielej wkraczają w świat online, stawiają na samodzielność i – doskonale rozwijają swoje firmy, nawet jeśli jednocześnie stresują się czy są zmuszone do dokonywania trudnych zmian.

Konkurs Bizneswoman roku

W kontekście sukcesów polskich przedsiębiorczyń warto wspomnieć, że ruszyła XIII edycja konkursu Bizneswoman Roku, organizowanego przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką. Kandydatki do konkursu mogą zgłaszać się samodzielnie lub zostać nominowane przez osoby trzecie. Zgłoszeń i nominacji można dokonywać poprzez formularz na stronie bizneswomanroku.pl.