Tylko do jutra można jeszcze składać wnioski o dodatkowe pieniądze z ZUS

Firma Dołącz do dyskusji
Tylko do jutra można jeszcze składać wnioski o dodatkowe pieniądze z ZUS

Przedsiębiorcy, którzy chcą pozyskać od ZUS dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, powinni pospieszyć się ze złożeniem wniosku – mają na to czas tylko do 18 maja.

Dofinansowanie z ZUS dla przedsiębiorców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych po raz kolejny zorganizował konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej pracownika oraz poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem konkursu – oprócz poprawy BHP w zakładach pracy – jest również zmniejszenie zagrożenia wypadkami i chorobami zawodowymi oraz zredukowanie niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Dofinansowanie z ZUS dla przedsiębiorców w ramach konkursu można uzyskać m.in. na oświetlenie miejsc i stanowisk oraz ochronę przed promieniowaniem optycznym, ochronę przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną, sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego czy służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, a także na środki ochrony indywidualnej czy poprawę bezpieczeństwa instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy. Tym samym z dofinansowania mogą skorzystać zarówno duże przedsiębiorstwa jak i małe firmy, które chcą np. sprawić pracownikom bardziej ergonomiczne fotele, wygodniejsze biurka czy doświetlić ich stanowiska pracy.

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie z ZUS w ramach konkursu? Teoretycznie uprawnieni są do tego wszyscy płatnicy składek (bez względu na wielkość działalności), jednak muszą spełniać pewne warunki. Po pierwsze – płatnik chcący złożyć wniosek o dofinansowanie z ZUS nie może zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Oprócz tego nie może też zalegać z opłacaniem podatków czy znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego czy postępowania układowego z wierzycielem.

Warto jednocześnie pamiętać, że przedsiębiorca nie może ubiegać się o kolejne dofinansowanie z ZUS (w ramach tego samego konkursu) przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania – co oznacza, że jeśli np. przedsiębiorca uzyskał środki z ZUS na poprawę BHP w zeszłym roku, to nie może na razie wnioskować o kolejne środki.

Ile może wynieść dofinansowanie?

Przedsiębiorca może otrzymać w ramach dofinansowania maksymalnie 80 proc. szacowanej wartości projektu, przy czym nie więcej niż 300 tys. zł. Budżet ZUS na cały konkurs wynosi natomiast 100 mln zł.

Wnioski można składać za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl. Należy jednocześnie mieć świadomość, że wnioski będą oceniane zarówno pod kątem formalnym, jak i merytorycznym. Stworzona będzie też lista rankingowa; na dofinansowanie (o ile zainteresowanie konkursem będzie duże) mogą liczyć zatem przedsiębiorcy, których wnioski znajdą się wysoko na liście rankingowej.