Kolejne pieniądze do zgarnięcia dla polskich przedsiębiorców

Firma dołącz do dyskusji (53) 24.05.2021
Kolejne pieniądze do zgarnięcia dla polskich przedsiębiorców

Maciej Wąsowski

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że wystartował nabór do projektu „Własność Intelektualna w Twojej firmie”. Przedsiębiorcy, którzy zakwalifikują się do udziału w projekcie będą mogli ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych. Zakres dotacji będzie obejmował usługę, polegającą na identyfikacji przedmiotów własności intelektualnej w firmie. 

Firmy, które chcą uzyskać dodatkowe wsparcie ze środków unijnych muszą zgłosić się do naboru organizowanego przez Urząd Patentowy RP. Następnie, Urząd będzie analizował modele biznesowe przedsiębiorstw, w tym w szczególności produkty, usługi oraz plany rozwoju. Po przeprowadzeniu badania Urząd sporządzi raport zawierający rekomendację w zakresie strategii ochrony własności intelektualnej w danym przedsiębiorstwie. Tym samym, przedsiębiorcy dostaną dokładne wytyczne, które pomogą podjąć im decyzje o tym, które prawa własności intelektualnej zgłosić, jak rozwinąć portfel własności intelektualnej w przypadku zarejestrowanych praw oraz jak zaplanować strategię przyszłego rozwoju.

Kto może skorzystać z projektu „Własność intelektualna w Twojej firmie”?

Do projektu zgłaszać się będą mogli przedsiębiorcy, którzy:

  • należą do sektora MŚP, czyli są mikro, małymi lub też średnimi przedsiębiorcami;
  • prowadzą działalność mieszczącą się w ramach tzw. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
  • wraz z udzielonym dofinansowaniem na usługę nie przekroczą limitu tzw. pomocy de minimis
  • zostali zarejestrowani na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dlaczego warto?

Należy podkreślić, że udział w projekcie może okazać się szczególnie opłacalny dla przedsiębiorców. Firmy zyskają nie tylko specjalistyczną wiedzę z obszaru – jak należy chronić swoją własność intelektualną (czyli m.in. tajemnicę przedsiębiorstwa, logo, projekty wzornicze, wynalazki etc.). Przedsiębiorcy dowiedzą się również jakie dodatkowe korzyści mogą czerpać w związku z ochroną własności intelektualnej. Ponadto, eksperci z zakresu praw autorskich wyjaśnią w jaki sposób firmy mogą starać się o uzyskanie patentu – czyli prawa do wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy. Przede wszystkim, dowiedzą się jak konstruować umowy z pracownikami – przy uwzględnieniu przepisów o własności intelektualnej. Udział w szkoleniach ma przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności polskich firm na rynku.

Udział w szkoleniu jest płatny. Lecz aż 95% opłaty mogą pokryć środki z funduszy unijnych – w przypadku mikro i małych przedsiębiorców. W przypadku średnich przedsiębiorstw ulga może sięgać do 90% pełnej kwoty szkolenia.

Wszystkie niezbędne informacje o korzyściach płynących z tej usługi, a także warunkach, które należy spełnić znajdziecie na stronie msp.uprp.gov.pl.