Możliwe kolejne zmiany w składce zdrowotnej. Nowe przepisy mogłyby obowiązywać od przyszłego roku

Firma Dołącz do dyskusji
Możliwe kolejne zmiany w składce zdrowotnej. Nowe przepisy mogłyby obowiązywać od przyszłego roku

Rok 2022 przyniósł przedsiębiorcom ogromne zmiany – w tym reformę wyliczania wysokości składki zdrowotnej. Okazuje się jednak, że możliwe są kolejne zmiany w składce zdrowotnej – i to już od 2024 r. Ministerstwo Zdrowia proponuje uproszczony sposób ustalania składki miesięcznej. 

Kolejne zmiany w składce zdrowotnej w 2024 r.

Jak wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich, do jego biura napływają liczne skargi przedsiębiorców dotyczące rozliczania składki zdrowotnej. Większość osób prowadzących własne biznesy, zwracających się do RPO, skarży się zwłaszcza na fakt, że dochód z działalności gospodarczej na cele składki zdrowotnej jest określany inaczej niż dla celów podatkowych. To z kolei przekłada się na to, że spora część przedsiębiorców płaci składkę zdrowotną od wyższej podstawy niż podatek dochodowy. Problem powoduje np. kwestia uwzględniania straty w działalności gospodarczej. O ile można ją odliczyć w przypadku rozliczenia podatkowego, o tyle przy obliczaniu składki zdrowotnej – już nie. Oprócz tego problem pojawia się również przy zawieszeniu działalności gospodarczej; przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na zawieszenie swojego biznesu nie mogą odliczać dla celów składki zdrowotnej kosztów poniesionych w okresie zawieszenia działalności.

Do problemu ustosunkował się Michał Dzięgielewski, dyrektor departamentu w Ministerstwie Zdrowia. Wskazał, że po zmianach w ramach Polskiego Ładu zarówno pracownik, jak i przedsiębiorca płacą składkę zdrowotną proporcjonalnie do swojego dochodu. Jednocześnie jednak poinformował, że ze środowiskiem księgowym prowadzone są konsultacje dotyczące możliwości uproszczenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej. MZ wysuwa przy tym własną propozycję zmian – a nowe przepisy mogłyby zacząć obowiązywać już od 2024 r.

Składka stała od 2024 r.?

Jaka jest zatem propozycja Ministerstwa Zdrowia? To wprowadzenie od 1 stycznia 2024 r. instytucji składki stałej, obliczonej od 1/12 podstawy rocznej, która byłaby wykazana w ostatnim złożonym dokumencie rozliczeniowym, uwzględniającym rozliczenie składki rocznej. Na razie nie wiadomo jednak, czy rządzący faktycznie zdecydują się na takie rozwiązanie – MZ wspólnie z MF analizuje również inne możliwości uproszczenia obliczania podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

Co jednak z problemami wspomnianymi przez RPO? Dzięgielewski odniósł się do kwestii kosztów ponoszonych podczas zawieszenia działalności gospodarczej. Zdaniem MZ w okresie zawieszenia działalności zarówno koszty, jak przychody osiągane przez przedsiębiorcę pozostają neutralne składkowo – przedsiębiorca w tym okresie nie podlega obowiązkowi składkowemu. W związku z tym ewentualna zmiana przepisów mogłaby poskutkować de facto poszerzeniem obowiązku składkowego – i wyższymi obciążeniami dla przedsiębiorców. Zmiany w tym zakresie wydają się zatem mało prawdopodobne.