Przedsiębiorcy muszą pamiętać o nowych terminach przekazywania korekt do ZUS

Firma Dołącz do dyskusji
Przedsiębiorcy muszą pamiętać o nowych terminach przekazywania korekt do ZUS

Część przedsiębiorców może o tym nie pamiętać, ale od 2022 r. zmieniły się terminy przekazywania korekty dokumentów rozliczeniowych przez płatników składek. ZUS przypomina, że termin ten uległ skróceniu. Odpowiednia wiadomość powinna znaleźć się na kontach PUE ZUS przedsiębiorców.

Zmiana terminów przekazywania korekt dokumentów rozliczeniowych

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie sporządzania i przesyłania odpowiednich deklaracji, dokumentów rozliczeniowych czy sprawozdań z roku na rok są coraz liczniejsze. Z tego względu łatwo zapomnieć o zmianie niektórych terminów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych postanowił więc przypomnieć przedsiębiorcom o zmianie terminów przekazywania korekt dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA). Nowe terminy obowiązują od tego roku.

Korekty dokumentów rozliczeniowych za okresy od 1 stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. będzie można przekazać do ZUS do 1 stycznia 2024 r. – tym samym przedsiębiorcom zostało jeszcze sporo czasu. Z kolei za okresy od stycznia 2022 r. termin ten będzie wynosił już tylko 5 lat, licząc od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy. Należy przy tym zaznaczyć, że jeżeli termin zostanie przekroczony przez przedsiębiorcę, ZUS nie będzie już mógł przyjąć poprawionych dokumentów rozliczeniowych, ponieważ nie będzie możliwa zmiana stanu rozliczenia na koncie płatnika składek. W takiej sytuacji do zmiany konieczna byłaby prawomocna decyzja ZUS lub prawomocne orzeczenie sądu. Z tego względu dobrym pomysłem byłoby dokładne przejrzenie i sprawdzenie (o ile jest to możliwe) dokumentów rozliczeniowych za okres od 1 stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. – teoretycznie czasu na korektę zostało jeszcze sporo, ale warto już teraz zacząć weryfikować dokumenty.

Można skorzystać z pomocy ZUS

Płatnicy składek powinni mieć również świadomość, że przy składaniu korekty dokumentów rozliczeniowych mogą – w razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości – skorzystać z pomocy ZUS. Co istotne, pomoc ta może objąć również weryfikację dokumentów rozliczeniowych.

Pomoc w zakresie weryfikacji dokumentów i wyjaśnienia zasad dokonywania korekt płatnik składek może otrzymać zarówno podczas e-wizyty w ZUS jak i telefonicznie, w Centrum Obsługi Telefonicznej. Przedsiębiorca może też wybrać się samodzielnie do placówki ZUS. Oprócz tego przedsiębiorca powinien też wiedzieć, że jeżeli będzie składać dokumenty rozliczeniowe przez program Płatnik lub e-Płatnik, może zwrócić się o udostępnienie plików KEDU z danymi za okresy wcześniejsze niż te, które ma w swoich bazach danych.