Trybunał Konstytucyjny i posłowie PIS obdarują posiadaczy książeczek mieszkaniowych?

Nieruchomości dołącz do dyskusji (4) 23.12.2015
Trybunał Konstytucyjny i posłowie PIS obdarują posiadaczy książeczek mieszkaniowych?

Udostępnij

Cezary Adamczyk

Około 120 mld złotych może kosztować  Skarb Państwa rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, a pieniądze te trafiłyby do posiadaczy książeczek mieszkaniowych. 

Posłowie PiS zgłosili do Trybunały Konstytucyjnego skargę zarzucając niekonstytucyjność przepisów wyłączających waloryzację środków znajdujących się na książeczkach mieszkaniowych, skutkiem jej uwzględnienia może być znaczny wzrost wartości środków znajdujących się na książeczkach mieszkaniowych.

Przede wszystkim zobowiązany jestem wskazać, że w przedmiotowej kwestii autor artykułu nie jest w pełni obiektywny, gdyż sam posiada książeczkę mieszkaniową – założoną jeszcze przez jego rodziców. Książeczki te zakładane były w poprzednim ustroju i co do zasady miały zapewnić możliwość nabycia/wybudowania mieszkania. Młodsi czytelnicy mogą zapytać o powyższe swoich rodziców (być może założono na Was taką książeczkę, a Wy nawet o tym nie wiecie – jak to było do 24 roku życia w moim przypadku).

W chwili obecnej, pomimo uprzednich regularnych i długotrwałych wpłat, z książeczek można uzyskać niewielkie kwoty, które nie wystarczają na zakup mieszkania (w wielu przypadkach pozwalają na ,,zakup” kilku metrów kwadratowych powierzchni mieszkania).

Istota całej sprawy sprowadza się do niemożności dokonania sądowej waloryzacji kwot zgromadzonych na książeczce. W tym też zakresie posłowie PIS zgłosili wniosek o zbadania konstytucyjności przepisów wyłączających sądową waloryzację przedmiotowych kwot.

Jednym z argumentów skargi jest to, że środków zgromadzonych na książeczkach nie można traktować jako środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, w konsekwencji (w opinii autorów skargi) nie powinno się stosować do książeczek mieszkaniowych przepisu ustawy z 1990 r. zgodnie z którym waloryzacji nie podlegają kredyty bankowe oraz kwoty zdeponowane na rachunkach bankowych.

Korzystny wyrok Trybunału Konstytucyjnego niewątpliwie ucieszyłby wielu posiadaczy książeczek, którzy można powiedzieć z dnia na dzień znacznie by się wzbogacili (uzyskali należne im środki?), stanowiłby jednak wyjątkowo ciężkie obciążenie dla Skarbu Państwa.

Jak zadecyduje Trybunał czas niewątpliwie pokaże. Będziemy informować Was na bieżąco.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół adwokatów, radców prawnych oraz specjalistów w wąsko zakrojonych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Jednocześnie, dla Twojego bezpieczeństwa, poczucia komfortu i zwiększenia wiarygodności oferowanych usług, jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 1 miliona złotych. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.