ZUS zrealizował 1 100 000 wniosków z tarczy antykryzysowej i udostępnia nowe wzory podań m.in. o świadczenie postojowe

Firma Dołącz do dyskusji (415)
ZUS zrealizował 1 100 000 wniosków z tarczy antykryzysowej i udostępnia nowe wzory podań m.in. o świadczenie postojowe

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informuje, że do 7.05 zrealizowano aż 1 100 000 wniosków w związku z tarczą antykryzysową. Udostępniono także nowe wzory wniosków o wparcie, m.in. wniosek o świadczenie postojowe.

Liczba zrealizowanych wniosków z tarczy antykryzysowej

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prof. Gertruda Uścińska, informuje, że na podstawie najnowszych danych można określić, iż wypłacono świadczenia postojowe na łączną kwotę 532 000 000 złotych, z której skorzysta aż 265 000 podmiotów.

Zwolnienie z opłacania składek za marzec opiewa na sumaryczną kwotę 1 600 000 złotych dotyczy 800 000 płatników. Rozpatrzono również 48 000 wniosków o ulgi w opłacaniu składek, czyli o odroczenie terminu płatności, bądź rozłożenie zaległości na raty.

Według informacji przekazywanych przez prof. Gertrudę Uścińską, ZUS działa sprawnie, a realizacja samych wypłat, czy też innych form pomocy wsparcia, realizowana jest na bieżąco. Zapewnia ona, że

Codziennie wypłacane są kolejne pieniądze na konta samozatrudnionych i zleceniobiorców z tytułu świadczenia postojowego

Profesor Uścińska jednocześnie podkreśla, że składanie wniosków nie tradycyjnie, a poprzez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, znacznie zmniejsza ryzyko popełnienia błędu, co zarazem oznacza dużo mniejszy czas oczekiwania na realizację. Platforma jest dzisiaj niezwykle popularna, a nowe rejestracje w PUE ZUS liczyć można w setkach tysięcy.

Nowy wzory wniosków, m.in. o świadczenie postojowe 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych również informuje, że od 7 maja na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych znaleźć można zaktualizowane wzory wniosków o:

  • odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (RDO)
  • zawieszenie spłaty umowy (RDS)
  • świadczenie postojowe za kolejny okres (RSP-DK, RSP-CK)

Wszystkie wnioski o wsparcie z ZUS-u w związku z regulacjami wynikającymi z postanowień tzw. tarczy antykryzysowej mogą być składane drogą elektroniczną (za pośrednictwem wspomnianego PUE ZUS), a także – rzecz jasna – osobiście, bowiem placówki stacjonarne wznowiły obsługę klientów, a także za pośrednictwem poczty.

ZUS zarazem informuje, że zarówno skany wniosków, jak i zdjęcia, pliki tekstowe, dokumenty tekstowe, czy pdf’y nie będą traktowane jak wnioski, a co za tym idzie – nie będą w ogóle rozpatrywane. Podobnie jak z dokumentami dostarczonymi droga mailową.

Zobacz też

Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można uzyskać szczegółowe informacje co do samych ulg, wzory wniosków, czy też przykłady, ułatwiające ich wypełnienie.