Czy niebawem znikną sądy rejonowe? I czy to rozwiązanie na pewno przysłuży się obywatelom?

Państwo Dołącz do dyskusji (7)
Czy niebawem znikną sądy rejonowe? I czy to rozwiązanie na pewno przysłuży się obywatelom?

W chwili obecnej w ramach sądownictwa powszechnego wyróżnia się sądy rejonowe, okręgowe oraz apelacyjne. Prawo i Sprawiedliwość proponuje zreformować sądownictwo. Być może czeka nas likwidacja sądów rejonowych. Czy przedmiotowe będzie miało wpływ na życie ,,przeciętnego” obywatela, a jeśli tak to jakie?

Reforma wpłynie zapewne na życie pewnej szczególnej grupy obywateli jakim są sędziowie, jednakże ta dość elitarna grupa jest zarazem nieliczna, a więc ewentualne wpływ reformy na owych obywateli pozostaje raczej poza zainteresowaniem większości społeczeństwa.

Likwidacja sądów rejonowych

Dla przeciętnego obywatela w ocenie autora postu reforma oznacza natomiast bałagan i spowolnienie toku prowadzonych spraw. Nie jest to przy tym jakiś przytyk do partii rządzącej czy też krytyka samego pomysłu, jest to fakt – tak znaczna reforma na początku na pewno będzie utrudniać pracę sądów, gdyż wymagać będzie podjęcia określonego wysiłku organizacyjnego.

Jednakże można przyjąć odmiennie i postawić sobie pytanie czy reforma nie sprowadzi się do zmiany tabliczek przed sądem i tytułu sędziego sądu rejonowego na sędziego sądu okręgowego? Zapewne nie, gdyż ideą reformy będzie zapewne to, by tworzyć ośrodki sądowe dysponujące większą ilością sędziów, co ma ułatwić zapewnienie należytego i równomiernego ,,obłożenia” sędziów sprawami. Przyspieszenie rozpoznania spraw niewątpliwie leży w interesie wszystkich biorących udział w sprawie sądowej, zarówno stron, ich pełnomocników jak i sędziów.

Kolejnym ważnym aspektem, który należy rozważyć jest konieczność wydania odpowiednich przepisów przejściowych. Obawy budzi to, czy przepisy te będą miały wysoki poziom legislacyjny (ale z tym niestety zawsze jest problem, niezależnie od tego jaka władza akurat rządzi). Niejasna treść przepisów, a nawet ich brak, w pewnych przypadkach będzie mógł wpływać nawet na wystąpienie nieważności postępowań sądowych.

Przy tym będzie zachodziła konieczność uporządkowania przepisów proceduralnych przy uwzględnieniu tego, że sądy rejonowe już nie istnieją. Obywatelowi, który na co dzień nie zajmuje się procedurą cywilną będzie to utrudniało działanie przed sądem. Obywatel będzie musiał bowiem wiedzieć choćby o tym, że przepisy przejściowe zostały wydane i jakiej są treści, nadto wiele opracowań i porad internetowych się zdezaktualizuje.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Fot. likwidacja sądów rejonowych via Pexels