Minimalna stawka godzinowa nie jest przestrzegana? Możesz zgłosić nieuczciwego pracodawcę przez internet

Gorące tematy Codzienne Praca Dołącz do dyskusji (235)
Minimalna stawka godzinowa nie jest przestrzegana? Możesz zgłosić nieuczciwego pracodawcę przez internet

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł brutto za godzinę pracę miało wyeliminować zjawisko tzw. umów śmieciowych. Okazuje się jednak, że kreatywność polskich przedsiębiorców nie zna granic, i znaleźli oni różne sposoby na ominięcie nowych przepisów. Na szczęście PIP, wsparty przez „Solidarność”, rozpoczyna masowe kontrole przestrzegania prawa.Od samego początku wyrażaliśmy na Bezprawniku wątpliwości, czy sama zmiana przepisów wystarczy do tego, aby umowy śmieciowe stały się choć trochę mniej śmieciowe. Maciej Lewczuk, informując o uchwaleniu stosownej ustawy, napisał:

Aby lepiej móc weryfikować wprowadzanie ustawy w życie, firmy będą kontrolowane przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Ktoś powie, że dotychczas też kontrolowano. To prawda, ale po wejściu w życie ustawy, kontrolerzy będą mogli sprawdzić legalność zatrudnienia pracowników bez zapowiedzi i o dowolnej porze!

Przedsiębiorcy zatrudniający ludzi na etatach – miejcie się na baczności! Karą będzie nie tylko nakaz uregulowania zaległości zarówno wobec pracownika, jak i Skarbu Państwa, ale też PIP będzie nakładał grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł.

Minimalna stawka godzinowa nie jest przestrzegana?

Zarówno w listach do naszej redakcji, jak i w komentarzach pod tekstami zgłaszaliście, że nowe prawo nie zawsze jest przestrzegane. Jednym z „popularnych” sposobów na ominięcie stawki godzinowej, a jednocześnie zachowanie pozorów legalności, jest „wypożyczanie” „pracownikom” sprzętu, np. ubrania roboczego, za np. 5 zł/h. Dzięki temu na umowie widnieje kwota zgodna z prawem (13 zł/h), ale realnie pracownik otrzymuje 8 zł/h.

Działanie takie jednak jest legalnie tylko pozorne, bo – zgodnie z ogólnymi zasadami prawa – czynność podjęta w celu obejścia prawa nie zasługuje na ochronę. Dlatego – na skutek licznych informacji otrzymywanych od osób w całej Polsce – Państwowa Inspekcja Pracy przystępuje do ataku na nieuczciwych przedsiębiorców:

Wspólna akcja Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność” i PIP. Można zgłaszać przypadki zaniżania minimalnej stawki godzinowej przy umowach zlecenia także do „Solidarności”. Każdy sygnał zostanie sprawdzony przez inspektorów pracy. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia na stronie https://www.tysol.pl/formularz.

Pod ww. adresem znajduje się formularz, który umożliwia zgłoszenie inspekcji pracy – za pośrednictwem związku zawodowego – przypadków naruszania przepisów o minimalnej stawce godzinowej. Zgłoszenie, choć wymaga podania danych osobowych, gwarantuje anonimowość, a zgromadzone dane będą wykorzystane w ramach akcji „13 zł… i nie kombinuj!”, prowadzonej przez NSZZ „Solidarność”.

To bardzo słuszna inicjatywa, i pozostaje mieć tylko nadzieję, że przyniesie ona oczekiwane rezultaty. Nieprzestrzeganie przepisów nie tylko godzi w interesy wykorzystywanych pracowników, ale i innych, legalnie działających przedsiębiorców.