Czy pracodawca może „zmusić” pracownika do delegacji?

Gorące tematy Praca dołącz do dyskusji (243) 11.08.2016
Czy pracodawca może „zmusić” pracownika do delegacji?

Marek Krześnicki

Niekiedy interes firmy wymaga, by pracownik udał się w tzw. delegację – wyjazd służbowy poza stałą siedzibę firmy. Czy polecenie pracodawcy jest wiążące, czy też pracownik może z jakichś względów odmówić takiego wyjazdu?

Czym jest delegacja?

Cechy, jakimi charakteryzuje się delegacja, ustawodawca określił w art. 775 kodeksu pracy. W paragrafie pierwszym tego przepisu zapisano:

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową

Przepis ten jest krytykowany za małą klarowność – gdyby trzymać się jego literalnego brzmienia, wówczas delegacją byłby każdy wyjazd np. serwisanta czy kuriera; ich praca z natury nie jest wykonywana ani w siedzibie pracodawcy, ani w stale określonym miejscu (chyba, że za miejsce pracy uznamy służbowy samochód).

W orzecznictwie i piśmiennictwie podkreśla się jednak, że wyjazdem służbowym w rozumieniu art. 775 kodeksu pracy jest wyjazd incydentalny, niezwiązany z typowym, codziennym zakresem obowiązków.

Wola pracodawcy o wysłaniu pracownika na taki wyjazd jest poleceniem. Zgodnie z art. 100 kodeksu pracy, do podstawowych obowiązków pracownika należy m.in. stosowanie się do poleceń przełożonych. W konsekwencji, polecenie wyjazdu służbowego co do zasady nie może spotkać się z odmową pracownika.

Obowiązkowa delegacja nie dla każdego

Są jednak dwie grupy pracowników, których delegowanie wymaga ich zgody. Zgodnie z art. 178 kodeksu pracy są to:

  • kobiety w ciąży
  • pracownicy opiekujący się dziećmi do ukończenia przez nie 4 roku życia

Zgoda na delegację musi być uzyskana oddzielnie dla każdego wyjazdu służbowego. Jeśli chodzi o pracowników opiekujących się dziećmi ustawodawca nie różnicuje rodziców biologicznych i adopcyjnych, jak ma to miejsce w przypadku urlopów macierzyńskich.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.