Czy pracodawca może „zmusić” pracownika do delegacji?

Gorące tematy Praca Dołącz do dyskusji (243)
Czy pracodawca może „zmusić” pracownika do delegacji?

Niekiedy interes firmy wymaga, by pracownik udał się w tzw. delegację – wyjazd służbowy poza stałą siedzibę firmy. Czy polecenie pracodawcy jest wiążące, czy też pracownik może z jakichś względów odmówić takiego wyjazdu?

Czym jest delegacja?

Cechy, jakimi charakteryzuje się delegacja, ustawodawca określił w art. 775 kodeksu pracy. W paragrafie pierwszym tego przepisu zapisano:

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową

Przepis ten jest krytykowany za małą klarowność – gdyby trzymać się jego literalnego brzmienia, wówczas delegacją byłby każdy wyjazd np. serwisanta czy kuriera; ich praca z natury nie jest wykonywana ani w siedzibie pracodawcy, ani w stale określonym miejscu (chyba, że za miejsce pracy uznamy służbowy samochód).

W orzecznictwie i piśmiennictwie podkreśla się jednak, że wyjazdem służbowym w rozumieniu art. 775 kodeksu pracy jest wyjazd incydentalny, niezwiązany z typowym, codziennym zakresem obowiązków.

Wola pracodawcy o wysłaniu pracownika na taki wyjazd jest poleceniem. Zgodnie z art. 100 kodeksu pracy, do podstawowych obowiązków pracownika należy m.in. stosowanie się do poleceń przełożonych. W konsekwencji, polecenie wyjazdu służbowego co do zasady nie może spotkać się z odmową pracownika.

Obowiązkowa delegacja nie dla każdego

Są jednak dwie grupy pracowników, których delegowanie wymaga ich zgody. Zgodnie z art. 178 kodeksu pracy są to:

  • kobiety w ciąży
  • pracownicy opiekujący się dziećmi do ukończenia przez nie 4 roku życia

Zgoda na delegację musi być uzyskana oddzielnie dla każdego wyjazdu służbowego. Jeśli chodzi o pracowników opiekujących się dziećmi ustawodawca nie różnicuje rodziców biologicznych i adopcyjnych, jak ma to miejsce w przypadku urlopów macierzyńskich.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.