Ochrona przed lichwą od Ministerstwa Sprawiedliwości

Gorące tematy Zakupy Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (233)
Ochrona przed lichwą od Ministerstwa Sprawiedliwości

Ochrona przed lichwą zostanie zapewniona przez ustawę antylichwiarską – nowy paragraf Kodeksu Karnego.

Ludzi w trudnej sytuacji materialnej w naszym kraju nie ubywa. Ci, którzy mogą, ratują się pożyczkami od rodzin i przyjaciół. Inni szukają pomocy w bankach. Jeśli jednak nie mają zdolności kredytowych lub na przeszkodzie stoją inne sprawy, to sięgają po lichwiarskie pożyczki w parabankach i im podobnych przedsięwzięciach. Ustawa antylichwiarska to ochrona przed lichwą.

Ustawa antylichwiarska ma za zadanie ochronę ludzi przed nieuczciwymi podmiotami, które oferują różnego rodzaju pożyczki chwilówki, ale pobierają za nie horrendalne oprocentowanie, którego wielu nie jest w stanie spłacić. Po majątek dłużników wysyłani są przedstawiciele firm windykacyjnych, a czasem są to zwykłe zbiry.

Pisaliśmy już o firmach pożyczkowych, które utratę zysków po wprowadzeniu maksymalnego pułapu oprocentowania, rekompensowały sobie opłatami, ubezpieczeniami czy prowizjami. Załatwiła to ustawa antylichwiarska.

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro powiedział:

Z bezkarności cwaniaków, którzy udzielają lichwiarskich pożyczek, wynika ogromna ludzka krzywda. Bezwzględni przestępcy, wykorzystując łatwowierność i ciężką sytuację osób będących w potrzebie, często starszych, doprowadzają tysiące ludzi do stanu zupełnej bezradności i beznadziejności. Wiele ofiar lichwiarzy ląduje na bruku, a zdarzały się też przypadki samobójstw. Wobec tej patologii państwo nie może pozostawać obojętne.

W państwach cywilizowanych, w kręgu kulturowym, z którym się identyfikujemy, w przygniatającej większości tego rodzaju obrona ze strony państwa ma miejsce.

Na tej samej konferencji powiedziano, że art. 304 Kodeksu Karnego:

Kto, wyzyskując przymusowe położenie innej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, zawiera z nią umowę, nakładając na nią obowiązek świadczenia niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

otrzyma dodatkowy paragraf:

Kto, w zamian za udzielone osobie fizycznej świadczenie pieniężne, niepozostające w bezpośrednim związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, żąda od niej odsetek, wynagrodzenia lub jakiegokolwiek innego świadczenia pieniężnego z tytułu udzielenia świadczenia, o łącznej wartości przekraczającej równowartość należnych odsetek maksymalnych, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Chodzi o to, by osoby oskarżające niewypłacalnych ludzi przed sądem, nie mogli wykręcić się od odpowiedzialności w przypadku, gdy ich działania wypełniają znamiona lichwy. Okazało się, że od 2008 do 2010 roku w 90 proc. przypadków spraw dotyczących lichwy nie wszczęto postępowań lub je umorzono. Do sądu trafiło tylko… 20 przypadków, a jedynie 4 okazały się niekorzystne dla lichwiarzy!

Jest szansa, że ludzie pokrzywdzeni przez lichwiarzy będą mogli nieco odetchnąć.

Jeśli masz problemy związane z oskarżeniami o nieroztropne rozporządzanie majątkiem, lichwiarzami, nierzetelnymi wierzycielami, a także we wszelkich innych sprawach, w których chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika, możesz skontaktować się z redakcją Bezprawnik.pl. Współpracuje z nią zespół osób specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.