Kiedy powstaje obowiązek zapłaty podatku VAT? Okazuje się że dopiero w momencie przejęcia przez kontrahenta kontroli i możliwości dysponowania rzeczą

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (56)
Kiedy powstaje obowiązek zapłaty podatku VAT? Okazuje się że dopiero w momencie przejęcia przez kontrahenta kontroli i możliwości dysponowania rzeczą

To faktyczna dostawa towaru jest momentem powstania obowiązku zapłaty podatku VAT u sprzedawcy. Za skuteczną i wiążącą można uznać dostawę, która przenosi prawo do rozporządzania towarem jak właściciel. Tak rozstrzyga interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

W kwestii ogólnego ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego VAT nie ma właściwie większych wątpliwości. Przepisy ustalają ten obowiązek na dość prostych zasadach. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Nie zawsze jednak rzeczywistość odpowiada przepisom. Tak było w sytuacji będącej przedmiotem interpretacji Dyrektora KIS. Moment ustalenia faktycznego przekazania stał się dość sporny.

Cała sprawa dotyczyła dostawy lamp. Wnioskodawca, który poprosił o interpretację zajmował się produkcją oraz montażem lamp oświetleniowych z metalu. Ich niklowanie zlecał zewnętrznej firmie ze względu na brak odpowiedniego sprzętu. Po wykonaniu usługi lampy wracał do wnioskodawcy, gdzie wykonywane były ostateczne czynności wykończeniowe. W spornej sprawie lampy po usłudze niklowania nie wróciły do wnioskodawcy, ale od razu zostały dostarczone firmie zamawiającej. Firma nie zapłaciła za dostawę lamp, sprawa w tym zakresie została skierowana do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a sporna kwota została zabezpieczona przez komornika.

Moment powstania obowiązku podatkowego VAT: przeniesienie prawa do rozporządzania towarem

Opisany stan faktyczny zrodził wątpliwość co do powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy. Dyrektor KIS stanął na stanowisku, że obowiązek podatkowy powstał w momencie odbioru towaru przez firmę. To właśnie wtedy doszło do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem. Zdaniem Dyrektora kluczowe jest prawidłowe określenie momentu wykonana usługi. Ze względu na rozbieżności, które pojawiły się w przedmiotowej sytuacji było to trudne do określenia. Zagłębiając się w szczegółową interpretację pojęcia dostawy towaru, należy wskazać, że jest to przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Skutkuje to tym, że druga strona ma możliwość korzystania z rzeczy, nawet jeżeli nie wiąże się to z przeniesieniem własności. Momentem kluczowym dla powstania obowiązku jest więc przejęcie kontroli i możliwości dysponowania rzeczą. Właśnie w tym momencie rodzi to po stronie sprzedającego obowiązek zapłaty podatku VAT.