Może Twój pracodawca wcale nie jest mizoginem tylko zna przepisy prawa pracy. Do jakich prac nie można zatrudniać kobiety w ciąży?

Praca Dołącz do dyskusji (35)
Może Twój pracodawca wcale nie jest mizoginem tylko zna przepisy prawa pracy. Do jakich prac nie można zatrudniać kobiety w ciąży?

Prawo pracy przewiduje okoliczności, w których kobiety w ciąży oraz kobiety karmiące dzieci piersią nie mogą wykonywać określonych prac.

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 176 § 1 Kodeksu pracy:

„Kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią”.

Ponadto, w treści § 2 ustawodawca wskazał, iż Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz prac, o których mowa w § 1, obejmujący prace:

1) związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów,
2) mogące mieć niekorzystny wpływ ze względu na sposób i warunki ich wykonywania, z uwzględnieniem rodzajów czynników występujących w środowisku pracy i poziomu ich występowania
– kierując się aktualną wiedzą na temat wpływu warunków wykonywania pracy i czynników występujących w środowisku pracy na zdrowie kobiet, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią za takie prace uznano m.in.:

a. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów,

b. Prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym,

c. Prace w narażeniu na hałas lub drgania,

d. Prace narażające na działanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz oraz promieniowania jonizującego,

e. Prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu,

f. Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi,

g. Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych,

h. Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi,

Należy zatem podkreślić, że powyższy przepis określa generalny i bezwzględny zakaz wykonywania przez kobiety w ciąży i karmiące dziecko piersią prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.

Równocześnie, naruszenie przepisu  skutkuje odpowiedzialnością wykroczeniową pracodawcy, która została usankcjonowana w treści art. 281  § 1 pkt 5 Kodeksu Pracy. Ponadto, treść przedmiotowego przepisu bezpośrednio uprawnia pracownicę do odmowy wykonania poleceń przełożonych w tym zakresie, jako sprzecznych z przepisami prawa pracy, bez obawy zastosowania wobec niej sankcji w postaci kar porządkowych, względnie rozwiązania z nią stosunku pracy.

Ponadto,  czas pracy pracownicy w ciąży nie może przekroczyć (nawet za jej zgodą) ośmiu godzin na dobę, przy czym praca w pozycji stojącej nie może łącznie trwać ponad trzy godziny w okresie zmiany roboczej.