Czy sędzia może bezkarnie nas obrażać, a nawet kpić sobie z nas w sądzie?

Gorące tematy Codzienne Dołącz do dyskusji (245)
Czy sędzia może bezkarnie nas obrażać, a nawet kpić sobie z nas w sądzie?

Naruszenie dóbr osobistych przez sędziego jest możliwe? Zasadą wynikającą z Konstytucji jest, że sędziowie w zakresie sprawowania swego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. 

Przy tym sędziowie wielokrotnie występują w sytuacjach wzbudzających silny stres zarówno w nich jak i u stron, a także sporządzając uzasadnienia orzeczeń muszą kierować się własnym przekonaniem odnośnie danego stanu faktycznego. Czy sędziowie ponoszą czy nie ponoszą odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych stron?

Naruszenie dóbr osobistych przez sędziego? To możliwe

Przede wszystkim należy wskazać, że w stosunku do sędziów również znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego regulujące ochronę dóbr osobistych. Jednakże formułowane są dwa poglądy w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych przez sędziego – pierwszy, że odpowiedzialność ponosi wyłącznie Skarb Państwa nie zaś konkretny sędzia, drugi – że odpowiedzialność może ponosić również sędzia. W mojej ocenie drugi z poglądów należy uznać za trafny, gdyż brak jest przepisów prawa, które wprost wyłączałyby ich odpowiedzialność.

W jaki sposób takie naruszenie może nastąpić? W szczególności może to nastąpić poprzez wulgarne lub obraźliwe zwracanie się do strony/świadka/innego uczestnika postępowania sądowego, a także jak wskazuje G. Matusiak:

,,Nie jest wykluczone naruszenie dóbr osobistych przez sędziego poprzez notoryczne i obraźliwe przekręcanie nazwiska, brak zachowania powagi w trakcie posiedzenia lub tworzenie atmosfery zastraszenia.” (IUSTITIA 2015, nr 1)

Strona postępowania ma więc prawo oczekiwać pełnego profesjonalizmu ze strony sędziego, w przypadku zaś ewentualnych naruszeń dochodzić swych praw w sądzie. Generalnie o problemach z sędziami pisaliśmy w osobnym artykule, zatytułowanym Czy można wyłączyć sędziego, który popełnia błąd za błędem?

Należy wskazać, że sędzia oprócz odpowiedzialności cywilnej może również ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną, z którą może łączyć się w szczególności kara usunięcia z urzędu.

Sędziowie wykonują niewątpliwie trudny zawód i zazwyczaj wskutek wyroku co najmniej jedna strona jest niezadowolona tym niemniej wykonując swe czynności powinni szanować dobra osobiste uczestników.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Fot. tytułowa: Shutterstock