NASK uważa, że niepełnoletni nie ma prawa pytać ich o domeny

Państwo Dołącz do dyskusji (14)
NASK uważa, że niepełnoletni nie ma prawa pytać ich o domeny

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, każdemu przysługuje prawo do informacji publicznej, z ustawowymi ograniczeniami wskazanymi wprost w art. 5 ustawy. Czy dotyczy to również wieku osoby pytającej? NASK uważa, że tak. NASK a dostęp do informacji publicznej.

Ustawa wskazuje, że prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu. Dlaczego więc miałoby nie przysługiwać osobie niepełnoletniej?

Wydaje się, że żadne względy prawne w tym aksjologiczne nie przemawiają za powyższą interpretacją prawa, również w samej ustawie brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie.

NASK a dostęp do informacji publicznej

Pan Tymon Radzik, tak samo jak każda osoba niepełnoletnia, w ocenie autora postu może więc skutecznie złożyć wniosek o informację publiczną, a na swój wniosek winien dostać odpowiedź. Wszystko zaczęło się wtedy, gdy ten młody człowiek zaczął drążyć temat dlaczego przez kilka lat NASK dzierżawił Agorze domeny polska.pl i poland.pl, a także na jakich zasadach odbywała się sama dzierżawa tzw. domen narodowych. Szef naszego zespołu prawnego na swoim blogu wskazywał w 2013 roku, że te prestiżowe adresy internetowe wyświetlają m.in. reklamy piwa:

polskapl

Osoba niepełnoletnia nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych –  takiego argumentu używa NASK. Powstaje pytanie czy trzeba posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, żeby złożyć wniosek o dostęp do informacji publicznej? Z żadnego przepisu explicite wymienione nie wynika, co więcej z samej Konstytucji również nie wynika ograniczenie w dostępie do tego typu informacji ze względu na wiek. Nie wynika z nich także różnicowanie uprawnień konstytucyjnych (a za takie należy uznać prawo do informacji) w zależności od wieku obywatela. Zdolność do czynności prawnych ma znaczenie co do zasady na gruncie prawa cywilnego (skuteczności zawierania umów itp.), nie zaś dokonywania czynności z zakresu prawa publicznego.

W konsekwencji powyższej sytuacji NASK ma okazję ,,zabłysnąć” interpretacją przepisów prawa oderwaną od rzeczywistości prawnej

Jakie więc działania może podjąć pytający w przypadku, gdy organ nie udzieli mu informacji publicznej z powodu jego niepełnoletności? Złożyć skargę na bezczynność organu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej do sądu administracyjnego.

Artykuł 26 par. 2 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wskazuje, że osoba fizyczna ograniczona w zdolności do czynności prawnych ma zdolność do czynności w postępowaniu w sprawach wynikających z czynności prawnych, których może dokonywać samodzielnie. Innymi słowy pytający niepełnoletni może sam wnieść i popierać sprawę.

W ocenie autora opinii skarga taka będzie w pełni skuteczna, jeżeli powodem nie udzielenie informacji jest wiek pytającego.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Fot. tytułowa: nask a dostęp do informacji publicznej by PEXELS