Już wkrótce przedsiębiorcy mogą ubiegać się o kolejną dotację. Kto będzie mógł skorzystać ze wsparcia?

Finanse Firma dołącz do dyskusji (441) 17.12.2020
Już wkrótce przedsiębiorcy mogą ubiegać się o kolejną dotację. Kto będzie mógł skorzystać ze wsparcia?

Edyta Wara-Wąsowska

Od 20 grudnia mikroprzedsiębiorcy mogą ubiegać się o kolejną dotację – tym razem na podstawie tarczy branżowej. Ile wynosi wsparcie i co trzeba zrobić, by je otrzymać?

Nowa dotacja 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców – wnioski można składać od 20 grudnia

Prezydent podpisał tarczę antykryzysową 6.0 (nazywaną również tarczą branżową), a ustawa finalnie została też opublikowana w Dzienniku Ustaw. Tym samym rozpoczął się bieg vacatio legis – po upłynięciu terminów zapisanych w ustawie przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o poszczególne formy pomocy. Czyli m.in. o zwolnienie ze składek ZUS, dodatkowe świadczenie postojowe czy dofinansowanie do pensji pracowników. Kolejną formą pomocy jest nowa dotacja 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców – chociaż tak naprawdę samo rozwiązanie nie jest do końca nowe, bo jest mocno „inspirowane” pożyczką 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców.

Kto może skorzystać z dotacji? Po pierwsze – i tu pewna nowość – o środki będą mogli ubiegać się zarówno mikroprzedsiębiorcy, jak i mali przedsiębiorcy – czyli de facto ci, którzy zatrudniają do 50 pracowników. Co ważne, o dotację mogą starać się też samozatrudnieni. Przedsiębiorcy muszą mieć jednak na uwadze fakt, że konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków, by móc wnioskować o dotację.

Po pierwsze – o środki mogą ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy, którzy zanotowali co najmniej 40-procentowy spadek obrotów w październiku lub listopadzie 2020 r. w porównaniu do analogicznego miesiąca z roku 2019. Dotację mogą też uzyskać jedynie ci, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili aktywną działalność.

Kolejny warunek – odpowiedni kod PKD

Niestety to nie wszystko. Specyfiką tarczy branżowej jest to, że o wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy mają odpowiedni kod PKD. To samo dotyczy dotacji w wysokości 5 tys. zł. W ustawie łącznie wymieniono 41 kodów PKD (po poprawkach Senatu, przyjętych w Sejmie). Należy jednocześnie pamiętać, że ustawodawca zapisał też wymóg prowadzenia działalności o przeważającym kodzie PKD (jednym z tych 41) na dzień 30 września 2020 r. To ma zapobiec ewentualnym nadużyciom ze strony starających się o wsparcie.

Jak złożyć wniosek o małą dotację 5 tys. zł?

Podobnie jak w przypadku pożyczki 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców, wniosek można złożyć za pośrednictwem strony praca.gov.pl. Dotacja jest bezzwrotna, jeśli przedsiębiorca – przez trzy kolejne miesiąca od dnia jej otrzymania – nadal będzie prowadzić działalność gospodarczą.

Nowa dotacja 5 tys. zł dla przedsiębiorców, zgodnie z przepisami, może zostać przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów działalności. Wydatki warto udokumentować – ponieważ starosta będzie mógł skontrolować wydatkowanie środków przez przedsiębiorcę.

Wnioski będzie można składać już od 20 grudnia.