RODO wreszcie wyrażone w postaci polskiej ustawy o ochronie danych osobowych

Państwo Technologie Dołącz do dyskusji (215)
RODO wreszcie wyrażone w postaci polskiej ustawy o ochronie danych osobowych

Rada Ministrów przyjęła projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Zakłada ona kilka zmian, z czego do najważniejszych będzie należeć powołanie organu PUODO oraz nacisk na respektowanie RODO. Nowa ustawa o ochronie danych osobowych ma zapewnić, że dane osobowe Polaków będą lepiej chronione.

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych zgodna z RODO

Celem nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych jest przede wszystkim zwiększenie ich bezpieczeństwa, zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, potocznie zwanym RODO. Polska jest jednym z pierwszych krajów europejskich, które dostosowują przepisy do dyrektywy europejskiej. Oznacza to, że wszystkie podmioty w naszym kraju, które zbierają i przetwarzają dane osobowe, będą musiały podporządkować się rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. Jak twierdzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Marek Zagórski:

„Ta ustawa jest po to by lepiej chronić obywateli. Nie należy się jej obawiać. Ona ma służyć, a nie utrudniać życie obywatelom (…) Te przepisy mają nas chronić przed handlem danymi. Trzeba się przygotować i pamiętać, że dane osobowe są dobrem wrażliwym, że nie należy panikować”.

Szybsza ochrona praw

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych da obywatelom realną możliwość szybkiego i sprawnego uzyskania sądowej ochrony swoich praw. Projekt zakłada bowiem zniesienie istniejącej dotąd dwuinstancyjności postępowania w sprawach dotyczących naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Przyspieszeniu procedury będzie sprzyjać zapis, na mocy którego kontrola organu nie będzie mogła przekraczać miesiąca, od daty podjęcia czynności kontrolnych.

Powołanie PUODO

Urząd Generalnego Inspktora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zastąpi niezależny organ Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Ustawa zakłada również powołanie nowego organu doradczego dla PUODO – Rady do Spraw Ochrony Danych Osobowych.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych powoła na daną kadencję Sejm za zgodą Senatu. Odwołanie POUDO będzie możliwe tylko w jasno określonych okolicznościach, np. za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.
PUODO zyska prawo do samodzielnego nadawania sobie statutu, a także możliwości korzystania z pomocy innych funkcjonariuszy pozostałych organów kontroli Państwowej bądź policji podczas przeprowadzania kontroli.

Rekomendacje PUODO

PUODO będzie wystosowywał rekomendacje, dotyczące odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych przed wyciekiem. W istocie jednak każdy podmiot, który otrzyma podobną rekomendację będzie musiał oszacować ryzyko takiego wycieku i zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze.

57 dni do wprowadzenia RODO

Na stronie Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych czytamy, że do wejścia w życie RODO pozostało 57 dni. Nowa Ustawa o Ochronie Danych Osobowych zastąpi dotychczasową, z 29 sierpnia 1997 r.