Nowe dowody to także nowe zdjęcia. O tym poucz swojego fotografa zanim zgotuje ci „nielegalną” sesję

Gorące tematy Codzienne Państwo Technologie Zakupy dołącz do dyskusji (351) 21.09.2017
Nowe dowody to także nowe zdjęcia. O tym poucz swojego fotografa zanim zgotuje ci „nielegalną” sesję

Kasia Bayer

Nowe zdjęcia do dowodów – wymogi na 2018 rok i kolejne. Od września obowiązują nowe wymogi do dowodu osobistego. W życie weszło bowiem rozporządzenie zmieniające dotychczasową treść rozporządzenia o dowodach osobistych. 

Zupełnie nowe dowody osobiste, pozbawione danych, które nie są niezbędne, takich jak kolor oczu czy wzrost, a wyposażone w dodatkowe zabezpieczenia, np. drugie zdjęcie posiadacza dowodu zaczęto wydawać od 1 marca 2015 roku. Nowe dowody wydawane są na podstawie rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu z 29 stycznia 2015 r. Teraz wprowadzono kolejne zmiany, natury raczej kosmetycznej, a jednak warto się z nimi zapoznać, bo dotyczą głównie zdjęcia, które nieodzownie należy dołączyć do wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Zanim dowody osobiste zostaną wymienione całkowicie na e-Dowody, do czego teoretycznie powinno dojść w 2028 roku, pokaźna liczba obywateli będzie musiała wyposażyć się w dowód plastikowy. MSWiA szacuje, że w 2018 roku będzie to 2,5 mln obywateli, a do końca 2017 roku jeszcze prawie 2 mln dokumentów straci ważność, więc trzeba będzie je wymienić.

Nowe zdjęcia do dowodów – wymogi 2018

Co zmieniło rozporządzenie wydane 25 sierpnia 2017 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji? Przede wszystkim inne brzmienie otrzymał paragraf 7, a konkretniej jego pierwszy i czwarty ustęp. Oba dotyczą wymagań do zdjęcia, które trzeba dołączyć do wniosku o dowód.

Pierwszy ustęp wzbogacony został o takie wymagania jak: równomierne oświetlenie, widoczne brwi oraz zachowanie symetrii w pionie. Pozostałe wymogi nie zmieniły się od 2015 roku, jednak dla przypomnienia – pełna treść par. 7 ust. 1:

„1. Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami – o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2–4 ustawy”.

Przesłanki, które wymienia ustawa, a o których wspomina paragraf 7 to m.in. wyjątek dotyczący noszenia nakrycia głowy zgodnie z zasadami wyznania. Również wyjątek dot. osób z wadami narządu wzroku, które mogą na fotografii występować w okularach z ciemnymi szkłami. W obu przypadkach należy jednak do wniosku załączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające przynależność do wspólnoty wyznaniowej lub zatwierdzające niepełnosprawność.

Zmiany we wniosku elektronicznym

Wracając do sierpniowych zmian, należy zwrócić uwagę na ustęp 4 paragrafu 7. Mówi on o rozdzielczości fotografii w wersji elektronicznej, którą załącza się do elektronicznego wniosku o wydanie dowodu. W poprzedniej wersji rozdzielczość wymagana przez ustawodawcę to 492 × 610 pikseli. Teraz jest to już 492 × 633 piksele. Wielkość pliku nie może przekraczać 2,5 MB.

Dlaczego warto zwrócić szczególną uwagę na te informacje? Jak na chwilę obecną, na stronie MSWiA oraz na stronie obywatel.gov.pl, na którą  odsyła MSWiA, zamieszczone są jeszcze nieuaktualnione wymogi.

Zmieniła się również treść par. 6 ust. 1. Od teraz wniosek w postaci elektronicznej opatrzony ma być kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.