Kierowcy czują się bezkarni. I nic dziwnego, skoro odcinkowy pomiar prędkości nie działa, bo większość wykroczeń się przedawnia

Moto Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (40)
Kierowcy czują się bezkarni. I nic dziwnego, skoro odcinkowy pomiar prędkości nie działa, bo większość wykroczeń się przedawnia

Odcinkowy pomiar prędkości po prostu nie działa. O ile sam system od strony technicznej funkcjonuje poprawnie, to czynnik ludzki powoduje, iż przedawniają się ujawnione wykroczenia. Czy opłaca się utrzymywać taki system?

Odcinkowy pomiar prędkości nie działa

Raport NIK, który dotyczy funkcjonowania odcinkowych pomiarów prędkości — w skrócie OPP, wykazał dużą nieskuteczność systemu.

Chodzi o czynnik ludzki, który spowodował, że spośród 204 tys. ujawnionych, zarejestrowanych i zweryfikowanych wykroczeń na odcinkach dróg objętych odcinkowym pomiarem prędkości, dopuszczono do przedawnienia aż 115 000 spraw.

Taka sytuacja oznacza, że zmniejszyło się poczucie nieuchronności kary wśród kierowców. Jest to często jedyny aspekt, który powstrzymuje ludzi od popełniania czynów bezprawnych. Zmniejszenie poczucia bezkarności oznacza również, że na odcinkach, na których mierzona jest prędkość, spada poczucie bezpieczeństwa.

Jest to o tyle istotne, że odcinkowy pomiar prędkości prowadzi się bardzo często w obszarach, które cechują się występowaniem większej liczby wypadków i innych niebezpiecznych zdarzeń, toteż problem najpewniej ma wpływ na stopniowy wzrost liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach.

Raport NIK o odcinkowych pomiarach prędkości

Raport wykazał, że — mimo że odcinkowy pomiar prędkości z reguły nie działa, tj. nie powoduje zwiększenia bezpieczeństwa — urządzenia same w sobie są sprawne i skutecznie mierzą prędkość. Mniej optymistyczne są inne dane, bo jedynie 71% kierujących poruszało się po objętych pomiarem odcinkach zgodnie z przepisami.

W kilku miejscach, w których funkcjonuje odcinkowy pomiar, stwierdzono znaczne zmniejszenie liczby wypadków drogowych, a także ofiar śmiertelnych i osób rannych.

Niestety, co wskazałem wyżej, z 204 000 wykroczeń, w latach 2013-2015 dopuszczono do przedawnienia aż 115 000, czyli 57%, wykroczeń. Łączna wartość kar, które nie zostaną wyegzekwowane, to 26 300 000 złotych. Od początku istnienia systemu odcinkowego pomiaru prędkości przedawniło się 1 600 000 wykroczeń. Ich łączna wartość to 371 000 000 złotych. Powodem takiej sytuacji są m.in. braki kadrowe w Głównym Inspektoracie Transportu Ruchu Drogowego

Zgodnie z art. 45 par § 1 Kodeksu wykroczeń:

Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu.

NIK sugeruje zmiany faktyczne i prawne, które mają na celu uczynić system odcinkowego pomiaru prędkości znacznie skuteczniejszym.