Młodzi Europejczycy coraz częściej nie chcą ani pracować, ani się uczyć. Średnio co szósty nie robił nic

Gorące tematy Społeczeństwo dołącz do dyskusji (145) 28.06.2019
Młodzi Europejczycy coraz częściej nie chcą ani pracować, ani się uczyć. Średnio co szósty nie robił nic

Edyta Wara-Wąsowska

Tylko w samym 2018 r. statystycznie niemal co szósty młody Europejczyk (w wieku od 20 do 34 lat) ani nie pracował, ani nie uczył się. A to oznacza, że aż 15 milionów osób nie robiło właściwie nic. Warto jednak spojrzeć na odsetek takich osób w poszczególnych krajach. Różnice są znaczące.

Młodym nic się nie chce. O ile przyjmiemy, że 34-latek to dalej „młoda” osoba

Dane Eurostatu budzą jednak pewne wątpliwości. I absolutnie nie chodzi o prawdziwość danych, a raczej o to, czy wyciągnięte na ich podstawie wnioski są w jakikolwiek sposób miarodajne.

Wystarczy na przykład zauważyć, że podany odsetek NEET (czyli osób, które nie pracują się, nie uczą się ani nie dokształcają) liczono dla grupy wiekowej 20-34. A to bardzo zróżnicowana grupa. Przykładowo do NEET mogą być wliczane osoby, które mają już rodzinę, a chwilowo nie pracują, poświęcając się wychowaniu dzieci. Jest to prawdopodobne, patrząc chociażby na górną granicę wiekową badanej grupy.

Pomijając już jednak ten fakt, to mimo wszystko nadal dane są przerażające. Średnio 16,5 proc. młodych w UE (dane za rok 2018) ani się nie uczyło, ani nie pracowało. Widać jednak wyraźnie, że jeśli porównamy sobie odsetek NEET w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, to różnice między państwami są bardzo widoczne.

Najbardziej pracowici są młodzi Szwedzi, najmniej – Włosi. Odsetek NEET w Polsce zbliżony do unijnego

Najniższe wskaźniki NEET są w Szwecji; tam tylko 8 proc. osób w wieku 20-34 nie pracowało ani nie uczyło się. Podobny odsetek jest w Holandii (8,4 proc.). Niewiele wyższy, ale wciąż stosunkowo niski – w Luksemburgu (9,9 proc.) i na Malcie (10,1 proc.).

Na drugim biegunie znajdują się natomiast młodzi mieszkańcy państw – tu chyba bez żadnego zaskoczenia – położonych nad Morzem Śródziemnym. Najwyższy odsetek NEET zarejestrowano we Włoszech. I tutaj skala jest już naprawdę przerażająca, bo odsetek wynosi 28,9 proc. Może się zatem niedługo okazać, że co trzeci młody Włoch ani nie pracuje, ani nie uczy się. Niewiele lepiej jest zresztą w Grecji – tam odsetek wyniósł 26,8 proc.).

Jak natomiast wypada Polska? Okazuje się, że odsetek NEET w Polsce jest nieco niższy niż ten średni dla całej UE (16,4 proc. wobec unijnego 16,5). Powodów do zadowolenia raczej jednak nie ma.