Orange wprowadza w błąd, Neostrada jednak nie „niezawodna”

Technologie Zakupy dołącz do dyskusji 02.04.2015
Orange wprowadza w błąd, Neostrada jednak nie „niezawodna”

Udostępnij

Michał Grązka

Komisja Etyki Reklamy nakazała firmie Orange zmienić treści promocyjne, które zachwalają opcje internetowe ponad faktyczny stan. To nie pierwszy raz, gdy Orange mija się z prawdą w reklamach.

Firma, którą połączyła się z Telekomunikacją Polską i która oferuje liczne usługi telefoniczne i internetowe, balansuje na krawędzi prawdy promując produkty w swoich spotach. Nie tak dawno, bo pod koniec października roku 2014, za sprawą orzeczenia KER, zmianie musiało ulec hasło „Teraz Ty wybierasz, jaki chcesz mieć numer”, ponieważ użytkownicy nie mogli w pełni wybrać wszystkich cyfr przypisanych do swojej karty SIM.

Obecny spór zaczął się w chwili, w której jeden z klientów zareklamował określenie „niezawodna neostrada”, jako będące niezgodne z prawdą. Jest to o tyle bardziej rażące, że jeszcze kilka tygodni temu konsumenci korzystający z usług Orange spotkali się z poważną awarią. Sam operator starał się usprawiedliwić zażalenie tym, że oferowane pakiety działają poprawnie i bez przerw, ale w przypadku kiedy użytkuje się je w sposób prawidłowy oraz jeśli nie zachodzą losowe, niezależne od firmy wypadki. W odwołaniu korporacji można znaleźć poniższy fragment uzasadnienia:

(…) Tym samym nie można zarzucać Orange, że reklamuje swój produkt/usługę jako niezawodny, kiedy to właśnie oczywistym jest, że usługa dostępu do internetu (Neostrada) ma być niezawodna, czyli ma pracować poprawnie przez wymagany czas i w określonych warunkach eksploatacyjnych. Oczywiście zdarzają się sytuacje wyjątkowe, kiedy to z jakichś (często niezależnych od Orange) powodów usługa nie będzie zgodna z tymi wytycznymi, aczkolwiek w takich sytuacjach rozpoczyna się procedura reklamacyjna. (…)

Jednak tłumaczenia nie wystarczyły do przekonania Komisji Etyki Reklamy. W tym samym odwołaniu, firma broniła się też przed zarzutem niewłaściwego użycia zwrotu „gorące oferty”, które przez połączenie „ciepłego” słownictwa wraz z pomarańczowymi barwami, miało wywierać silny psychologiczny wpływ na klienta. W tym wypadku uznano, że hasło to nie wprowadzało konsumentów w błąd, może więc być w dalszym ciągu używane. Odnośnie „niezawodnej neostrady”, KER wystosowała jednak wniosek podtrzymujący skargę klienta:

Zespół Orzekający podniósł, że na potwierdzenie użytego w reklamie twierdzenia o niezawodności, Skarżony nie przedstawił żadnych dowodów świadczących, iż usługa „Neostrada” rzeczywiście posiada powyższą cechę. W związku z powyższym Zespół Orzekający, stwierdził, iż w przedmiotowej reklamie należy wprowadzić zmiany poprzez modyfikację hasła „Niezawodna Nesotrada”, w taki sposób aby nie wprowadzało ono w błąd odbiorców reklamy oraz nie nadużywało ich zaufania ani też nie wykorzystywało ich braku doświadczenia lub wiedzy.

Podobnie, stwierdzono że niezgodne z informowaniem klienta o rzeczywistym stanie usługi jest przedstawianie haseł „Najlepsze smartfony za 0 zł”, a także „iPhone 4S 8GB za 0 zł na start”. Te slogany będą musiały zostać zmienione, ponieważ brak opłat obowiązuje jedynie przy odebraniu telefonu, jednak jego koszt należy uiścić w dalszym terminie, w systemie ratalnym.

Jakie podstawy prawne ma takie działanie ograniczające swobodę w reklamach Orange? Przede wszystkim, jest to wprowadzanie klienta w błąd i przekonywanie potencjalnego nabywcy, że produkt miałby oferować cechy, których w rzeczywistości nie posiada. Najczęściej, wybierając między produktami różnych firm, konsument zdecyduje się na taki, który jawi się jako działający bez zarzutu i nie sprawiający problemu. Biorąc pod uwagę fakt, że omawiana usługa nie jest niezawodna, zaszło tu naruszenie ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Tego typu działania są opisywane w szczególności w art. 5 oraz art. 6:

Art. 5. 1. Praktykę rynkową uznaje się za działanie wprowadzające w błąd, jeżeli działanie to w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął.

Choć do Komisji Etyki Reklamy wpływa wiele wniosków i skarg, tylko nieliczne z nich są rozpatrywane pozytywnie. Jeżeli jednak czujecie, że w jakikolwiek sposób usługa, z której korzystacie jest rozpowszechniana z użyciem niewłaściwych sposobów reklamy, możecie sprawić, że inni konsumenci nie dadzą nabrać się na niezgodne z prawdą slogany. Warto zastanowić się nad sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji i przesłaniem informacji do odpowiednich władz. Każda taka sytuacja nie tylko hamuje złe praktyki przedsiębiorstw, ale też wzmacnia świadomość konsumenta, co leży w jak najlepszym interesie nas wszystkich.