PiS złożył projekt nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, po czym go wycofał

Państwo dołącz do dyskusji (2) 16.11.2015
PiS złożył projekt nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, po czym go wycofał

Maciej Lewczuk

PiS złożył projekt nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, po czym go wycofał, bo chce nanieść w nim poprawki.

Niedawno, tuż po wyborach do Sejmu i Senatu, PiS zgłosił projekt nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Chodziło głównie o to, że tuż przed powyborczymi zmianami powołano pięciu nowych sędziów TK, a to nie spodobało się zwycięskiej partii. Chodziło w nim także o powoływanie prezesa Tybunału konstytucyjnego. Niedawno jednak wycofano się z tej nowelizacji.

Nowy projekt przewidywał między innymi w art. 1:

Sędziów Trybunału wybiera Sejm. Wyboru dokonuje Sejm tej kadencji, w której następuje wygaśnięcie kadencji sędziego Trybunału, w którego miejsce wybierany jest jego następca. Sejm głosuje nad osobą kandydata indywidualnie, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Art 2:

W przypadku kandydatów, którzy przeszli procedurę przewidzianą w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r., a nie rozpoczęli kadencji w rozumieniu niniejszej ustawy, wybór przeprowadza się od początku, zgodnie z nowymi przepisami.

Art 3:

Kadencja obecnego Prezesa Trybunału wygasa w dniu wejścia w życie ustawy. Kadencja obecnego Wiceprezesa Trybunału wygasa w terminie 45 dni od wejścia w życie ustawy. W tym okresie Zgromadzenie Ogólne obradując w pełnym składzie dokonuje wyboru kandydatów na Prezesa i Wiceprezesa Trybunału, zgodnie z procedurą z art. 12 ust. 3-6.

Pełna treść projektu dostępna jest na stronie Sejmu.

Kilka dni później PiS wycofał nowelizację i przedstawiciele tej partii stwierdzili, że muszą nanieść w niej poprawki. Nie wiemy, czy miały na to wpływ wypowiedzi prof. Marka Chmaja, który wypowiadał się dość krytycznie o nowelizacji, w której PiS powoływał się właśnie na niego!
Czekamy na wprowadzenie poprawek i przestawienie nowej wersji nowelizacji.

Masz jakiekolwiek wątpliwości lub problemy z orzeczeniami urzędników i chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika? Z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Zdjęcie z serwisu Wikimedia Commons