Dobra wiadomość dla małżeństw. Jest szansa, że będą płacić mniejszy podatek

Nieruchomości Podatki Dołącz do dyskusji
Dobra wiadomość dla małżeństw. Jest szansa, że będą płacić mniejszy podatek

Dobra wiadomość dla małżonków, którzy posiadają wspólnie nieruchomość na wynajem. Wszystko wskazuje na to, że małżeństwa będą mogły liczyć na podwyższony limit przychodów z najmu, powyżej którego stawka podatku jest wyższa. Tym samym małżeństwa, które obecnie przekraczają ten limit, miałyby szansę płacić mniejszy podatek.

Podwyższony limit przychodów z najmu dla małżeństw

Od 1 stycznia 2023 r. przychody z najmu prywatnego są opodatkowanie wyłącznie ryczałtem. Obecnie tylko osoby, które uzyskują przychody z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nadal mogą korzystać z opodatkowania według skali podatkowej lub podatkiem liniowym.

W przypadku ryczałtu roczne przychody do kwoty 100 tys. zł są opodatkowane stawką 8,5 proc. Przy przychodach przekraczających 100 tys. zł nadwyżka powyżej tej kwoty jest opodatkowana stawką 12,5 proc. Dodatkowo na ryczałcie nie można uwzględniać kosztów związanych z uzyskaniem przychodów.

Co jednak w sytuacji, gdy limit przychodów z najmu uzyskują małżonkowie, którzy wspólnie posiadają nieruchomość i ją wynajmują? Ich również obowiązuje łączny limit 100 tys. zł; nadwyżka powyżej tej kwoty jest opodatkowana stawką 12,5 proc. Jest jednak szansa, by się to zmieniło. Jak informuje bankier.pl, wczoraj, podczas spotkania Komisji Finansów Publicznych, która omawiała projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, zgłoszono poprawki dotyczące m.in. podatku zryczałtowanego oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Jedna z nich dotyczy właśnie limitu przychodów z najmu dla małżeństw.

Jeśli proponowane zmiany w prawie zostałyby przyjęte, małżonkowie posiadający nieruchomość na wynajem i czerpiący przychody z tego najmu zdecydowanie mieliby powody do radości. Jak tłumaczył podczas obrad komisji dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów, Jarosław Szatański, poprawka służyłaby zrównaniu sytuacji małżeństw z innymi podatnikami. Jeśli zmiana zostałaby przyjęta, każdy z małżonków zyskiwałby własny limit 100 tys. zł. Tym samym można śmiało założyć, że w większości przydatków małżeństwa po prostu nie płaciłyby podwyższonej stawki podatku.

Możliwe też inne zmiany w podatkach

Podwyższony limit przychodów z najmu dla małżeństw to jednak tylko jedna z poprawek zgłoszonych wczoraj. Oprócz tego zaproponowano również zmiany w podatku Belki (dochody z funduszy mogłyby być kompensowane ze stratami z dochodami z innych dochodów kapitałowych), w rozliczeniach dochodów z obligacji czy podwyższenie progów podatkowych w podatku od spadków i darowizn. Jedna ze zgłoszonych poprawek dotyczyła także możliwości składania zeznań podatkowych przez e-PIT również przez przedsiębiorców. Ponadto nowelizacja, która była przedmiotem wczorajszej debaty zakłada też uproszczenie i przyspieszenie podatku VAT.

Projektowana ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2023 r. Na razie nie wiadomo jednak, czy wszystkie proponowane zmiany zostaną wprowadzone.