Jest nowe koło ratunkowe dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Wśród instrumentów wsparcia m.in. pożyczki

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (10)
Jest nowe koło ratunkowe dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Wśród instrumentów wsparcia m.in. pożyczki

Od wczoraj przedsiębiorcy, którzy potrzebują pomocy restrukturyzacyjnej mogą składać wnioski o wsparcie. Nabór wniosków ma charakter ciągły, do wyczerpania budżetu projektu przewidzianego dla każdego roku. Na ten cel na przestrzeni 10 lat z budżetu państwa przeznaczone będzie 120 mln zł rocznie, co w sumie da maks. 1,2 mld złotych. Dodatkowo pula ma być zasilona środkami z tzw. funduszu covidowego w minimalnej wysokości 600 mln złotych w 2020 r.

Polityka Nowej Szansy – bo tak nowe rozwiązanie zostało nazwane przez rządzących – to instrument pomocowy oferowany przedsiębiorcom w celu ich ratowania lub restrukturyzacji, przewidziany ustawą z 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

Kto jest adresatem?

Z pomocy mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa bez względu na ich wielkość – poczynając od mikro aż do dużych podmiotów. Adresatami są ci, którzy od jakiegoś czasu przeżywają kryzys, a pandemia jeszcze go pogłębiła. Chodzi o ratowanie firm zagrożonych niewypłacalnością lub już niewypłacalnych. Warunkiem otrzymania pomocy, oprócz chęci uratowania biznesu, jest przede wszystkim pomysł jak wyjść z opresji.

– Polityka Nowej Szansy i przyjęta w jej ramach ustawa o pomocy publicznej stanowi odpowiedź na występujące na rynku ograniczenia związane z finansowaniem przedsiębiorstw będących w kryzysie, w tym również spowodowanych przez epidemię Covid-19, mających jednak potencjał do dalszego rozwoju –  precyzuje Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Środki pochodzące z tej ustawy można jednocześnie łączyć ze wsparciem przewidzianym w ramach Tarczy Antykryzysowej lub Tarczy Finansowej PFR.

Beneficjentami nowego programu wsparcia zostać mogą przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej bądź tacy, którzy są już w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego albo ci, którzy stanęli wobec groźby likwidacji.

Polityka Nowej Szansy zakłada, że przedsiębiorca, już w chwili stwierdzenia trudności z zachowaniem płynności finansowej, będzie mógł ubiegać się o krótkoterminową pożyczkę w ramach pomocy na ratowanie.

 Gdzie składać wnioski?

Bezpośrednio w Agencji Rozwoju Przemysłu, która jest operatorem programu, lub w Ministerstwie Rozwoju. Można także je wysyłać pocztą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na skrzynkę ePUAP tychże instytucji.

O przyznaniu pomocy decyduje kolejność złożenia wniosku, przy czym wniosek musi być kompletny i poprawnie wypełniony.

Pomoc na ratowanie – pierwszy instrument wsparcia

To krótkookresowa pożyczka do sześciu miesięcy. Zapewnić powinna ona przedsiębiorcy płynność na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji. Wysokość pomocy będzie ustalana indywidualnie i uzależniona od sytuacji przedsiębiorcy. Adresatem pomocy na ratowanie może być mikro, mały i średni przedsiębiorca. Duży przedsiębiorca także będzie mógł skorzystać z tej formy pomocy, ale dopiero po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej.

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne – drugi instrument

To dodatkowa pożyczka, ale z przedłużonym okresem spłaty do 18 miesięcy. Przeznaczona dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy mogą sami przeprowadzić restrukturyzację w oparciu o uproszczony plan restrukturyzacji lub przeprowadzić sprawną likwidację, ale potrzebują wsparcia płynności finansowej po to, aby cały proces przebiegł skutecznie. Funkcjonuje jako kontynuacja pomocy na ratowanie lub jako samodzielny instrument.

Jeśli sytuacja przedsiębiorcy poprawi się na tyle, że będzie mógł kontynuować swoją działalność zamiast się restrukturyzować albo likwidować, będzie zobowiązany jedynie do złożenia stosownego oświadczenia i zwrotu pożyczki.

Pomoc na restrukturyzację – trzeci instrument

Skorzystać z niej mogą wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na wielkość. Jej beneficjentami będą podmioty, którzy samodzielnie nie są w stanie ponieść kosztów restrukturyzacji, ale opracowały spójny i dalekosiężny plan restrukturyzacji. Pomoc na restrukturyzację może jedynie stanowić uzupełnienie wkładu własnego przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Nie może służyć finansowaniu nowych inwestycji. Z jednym wyjątkiem – jeżeli jest ona niezbędna do odzyskania przez przedsiębiorcę długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.