Powódź 2019: zasiłek od państwa ma się nijak do wypłaty odszkodowania. Należy walczyć o swoje z ubezpieczycielami

Państwo dołącz do dyskusji (94) 23.05.2019
Powódź 2019: zasiłek od państwa ma się nijak do wypłaty odszkodowania. Należy walczyć o swoje z ubezpieczycielami

Emilia Wyciślak

Powódź 2019: co powinniśmy wiedzieć o zasiłku celowym na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną? Czy ubezpieczyciel może nam odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli dostaniemy taki zasiłek?

Paskudny mamy maj tego roku, deszcz pada praktycznie bez przerwy, a osoby, które cieszyły się, że leje nad Czechami, właśnie przestają się cieszyć, bo wzbierają wody w większości południowych województw naszego kraju. Wisła, Przemsza, Brynica, Soła, Skawa, Raba, Dunajec, Ropa, Mała Wisła, górna Warta… IMGW-PIB alarmuje, że woda może przekroczyć stan alarmowy (w zasadzie już to robi) i w każdej chwili może przedrzeć się przez wały.

A to oznacza podtopienia, zalania i w konsekwencji zniszczenia. Czasami bardzo duże. Jeśli mamy szczęście w nieszczęściu i ubezpieczyliśmy nieruchomość, to w ostateczności nie będziemy aż tak mocno cierpieć z powodu skutków powodzi.

Problem w tym, że jeszcze parę lat temu ubezpieczyciele bardzo niechętnie wypłacali całość odszkodowania. Ludzie często dostawali zasiłek celowy od państwa i to miało stanowić powód unikania przez ubezpieczycieli wypełnienia swojego obowiązku.

Powódź 2019

Problem w tym, że nawet jeśli dostaniemy zasiłek celowy z pomocy społecznej, to nie oznacza, że nie przysługuje nam prawo do pełnego odszkodowania. Stanowisko towarzystw ubezpieczeniowych było takie, że przecież się wzbogacimy. Wyrok Sądu Najwyższego rozwiał jednak te wątpliwości: nie ma czegoś takiego, jak wzbogacanie się na powodzi, bo powódź generuje także straty psychiczne, a jedyną osobą, która się wzbogaci na niewypłaceniu całego odszkodowania, jest właśnie towarzystwo ubezpieczeniowe.

Zasiłek jest świadczeniem uznaniowym. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia jest zaś częścią umowy, w związku z czym ubezpieczyciel nie może uwolnić się od świadczenia z tego tytułu.

Jak dostać zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną?

Zasiłek taki możemy dostać niezależnie od dochodów. Wszystko leży w rękach lokalnego kierownika pomocy społecznej, który na podstawie doniesień przeprowadza szczegółową procedurę wsparcia osób i rodzin poszkodowanych przez zjawisko. Informacje te pozyskuje z powiatowego sztabu kryzysowego, mediów, gminy, innych źródeł. Osoby poszkodowane przeprowadzają również wywiad z osobami poszkodowanymi (z nami). Przysługuje nam też opieka psychologiczna, pomoc prawna i pomoc medyczna, a czasem nawet dożywianie.

Zasiłki celowe mogą wynosić nawet 6 tysięcy złotych, a w bardzo uzasadnionych przypadkach 20 tysięcy i więcej. O wszystkim w tym wypadku będzie decydował wojewoda. W razie, gdyby ośrodek pomocy społecznej nas w jakiś sposób pominął, możemy się do niego zgłosić.

Nie zmienia to faktu, że przysługuje nam pełna kwota ubezpieczenia, nawet, jeśli dostaniemy pełne sześć tysięcy złotych.