W upalne dni pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom napoje. Jeśli tego nie zrobi, pracownik może zażądać zwrotu pieniędzy

Praca Dołącz do dyskusji (249)
W upalne dni pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom napoje. Jeśli tego nie zrobi, pracownik może zażądać zwrotu pieniędzy

Zbliża się sezon upałów. Zapewne każdy z nas wołałby w tym czasie wygrzewać się na plaży, zamiast chodzić do pracy. Przypominamy w jakich okolicznościach pracownikom przysługują napoje oraz jakie warunki powinien zapewnić pracodawca w obliczu wysokich temperatur.

Pracodawca zapewnia napoje pracownikom. Kiedy oraz dla kogo?

Obowiązki, które spoczywają na pracodawcy w czasie wysokich temperatur wynikają z treści przepisów Kodeksu pracy, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów oraz ogólnych przepisów BHP. Zgodnie treścią art. 4 ust. 1 pkt 3 i 5 przedmiotowego rozporządzenia pracodawca zapewnia napoje pracownikom, którzy wykonują prace:

  •  na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25°C
  • w biurze przy temperaturze przekraczającej 28°C.

Równocześnie w tym miejscu należy przywołać także art. 232 Kodeksu pracy, który stanowi, że pracodawca przedmiotowe napoje powinien zapewnić nieodpłatnie. Warto podkreślić, że termin „napój” nie ogranicza się wyłącznie do wody, a rodzaj wydawanych napojów pracodawca ustala samodzielnie.

Jeżeli – zgodnie z treścią przedmiotowego rozporządzenia oraz przepisami Kodeksu pracy – pracodawca ma obowiązek zapewnić napoje, a obowiązku tego nie dopełni wówczas pracownicy będą mogli zażądać zwrotu wydatków poniesionych na napoje.

Ostatnio informowaliśmy rownież o pojęciach minimalnej oraz maksymalnej temperatury ujętej w przepisach prawa pracy. Pojęcie maksymalnej temperatury dopuszczalnej w miejscu pracy nie zostało zdefiniowane.  Zdaniem specjalistów BHP temperatura nie powinna przekraczać 30°C w przypadku pracy biurowej. Natomiast w przypadku ciężkiej pracy fizycznej – 28°C.

Należy jednak podkreślić, że maksymalna temperatura w miejscu pracy została określona w treści przepisów dotyczących zatrudniania pracowników młodocianych. Pracownicy młodociani nie mogą pracować w pomieszczeniach pracy, w których temperatura przekracza 30°C.

Pamiętajmy o swoich prawach

Reasumując: w okresie letnim pracodawca powinien zapewnić napoje wszystkim pracownikom – bez względu na wykowane przez nich czynności. Powyższe dotyczy zarówno pracowników świadczących pracę na zewnątrz w sytuacji, gdy temperatura jest wyższa niż 25 °C. Odnosi się także do pracowników biurowych – gdy temperatura przekracza 28 °C.  Jest to obowiązek pracodawcy. Ignorancja pracodawcy w tym zakresie stanowi akt naruszający prawa pracownika. W obliczu takich okoliczności pracownicy powinni zgłaszać się do Inspekcji Pracy, która po rozpatrzeniu sprawy może postanowić o ukaraniu przedmiotowego pracodawcy grzywną.