Reforma ZUS dla przedsiębiorców, nowe zasady ustalania wysokości płacy minimalnej, mniej obowiązków biurokratycznych. Są propozycje zmian dla firm

Firma Gorące tematy dołącz do dyskusji (11) 10.11.2020
Reforma ZUS dla przedsiębiorców, nowe zasady ustalania wysokości płacy minimalnej, mniej obowiązków biurokratycznych. Są propozycje zmian dla firm

partner-logo

Edyta Wara-Wąsowska

Reforma ZUS dla przedsiębiorców, nowa – mocniej odpowiadająca rzeczywistości – wysokość płacy minimalnej, zakaz nakładania nowych obowiązków biurokratycznych dla przedsiębiorców. To tylko trzy z aż dziesięciu propozycji Rzecznika MŚP, które dotyczą systemowych zmian dla przedsiębiorców. To jednocześnie postulaty kilkuset organizacji zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców. Czy mają szansę wejść w życie?

Reforma ZUS dla przedsiębiorców. Dziesiątka Rzecznika MŚP

Rzecznik MŚP – razem z 205 organizacjami zrzeszonymi w Radzie Przedsiębiorców – chcą poparcia rządu i parlamentu w sprawie tzw. Dziesiątki Rzecznika MŚP, czyli propozycji zmian systemowych dla przedsiębiorców. Realizacja postulatów i wdrożenie ich w życie ma zwiększyć poczucie bezpieczeństwa przedsiębiorców w kontekście prowadzenia własnego biznesu. Propozycje dotyczą różnych kwestii. Od reformy ZUS, przez nową wysokość płacy minimalnej, aż po zmniejszenie biurokracji czy wprowadzenie realnej odpowiedzialności urzędników.

Pierwsza propozycja to reforma ZUS dla przedsiębiorców. Zgodnie z postulatem z „Małego ZUS-u plus” miałby zostać wykreślony limit przychodu, jaki firma może uzyskać, by skorzystać z tego rozwiązania (obecnie może osiągnąć maksymalnie 120 tys. zł przychodu). Dzięki temu z „Małego ZUS-u plus” mogliby skorzystać m.in. przedsiębiorcy, którzy wprawdzie osiągają wysokie przychody, ale za to już ich realny zysk (dochód) nie jest tak wysoki. Dodatkowo reforma ZUS dla przedsiębiorców miałaby polegać także na likwidacji opłacania obniżonych składek maksymalnie przez 36 miesięcy (na ostatnie 60 miesięcy prowadzenia działalności). W tym momencie, ze względu na czasowość ulgi, przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że nawet jeśli nie podniesie swoich przychodów, to i tak będzie musiał płacić wyższe składki.

To jednak nie wszystko – docelowo rzecznik MŚP proponuje też dobrowolne składki ZUS na wzór niemiecki, a także mały ZUS dla wszystkich przedsiębiorców (za cenę niższej emerytury) na wzór rozwiązania funkcjonującego w Wielkiej Brytanii.

Płaca minimalna odrębna dla każdego powiatu, redukcja obowiązków biurokratycznych

Kolejną interesującą propozycją jest powiązanie wysokości płacy minimalnej ze średnim wynagrodzeniem w danym powiecie. Jak trafnie zauważono, przeciętne wynagrodzenie w poszczególnych powiatach kraju bardzo mocno różni się między sobą. Powiązanie wysokości płacy minimalnej z przeciętnym wynagrodzeniem w danym powiecie mogłoby pomóc przede wszystkim przedsiębiorcom z regionów, w których średnie pensje są zdecydowanie niższe.

Rzecznik MŚP razem z organizacjami zrzeszonymi w Radzie Przedsiębiorców postuluje też redukcję obowiązków biurokratycznych dla mikroprzedsiębiorców – i zakaz wprowadzania nowych. To regulacja wzorowana na prawie brytyjskim, gdzie najmniejsze firmy mają minimalne obowiązki księgowe.

Proponowanych zmian jest więcej

„Dziesiątka Rzecznika MŚP” zakłada zresztą więcej zmian. Wśród nich także:

  • zmiany prawa gospodarczego nakładające obowiązki dla przedsiębiorców z półrocznym wyprzedzeniem (bardzo istotna propozycja z punktu widzenia polskich przedsiębiorców, którzy o niektórych zmianach dowiadują się wręcz z tygodnia na tydzień lub miesiąca na miesiąc),
  • rozliczanie się ryczałtem od przychodów bez ograniczeń wraz z dostosowaniem stawek do możliwości w poszczególnych branżach,
  • brak możliwości zawieszenia biegu terminu zobowiązania podatkowego,
  • utworzenie rady odwoławczej z udziałem przedstawicieli samorządów zawodowych i urzędów,
  • wprowadzenie realnej odpowiedzialności urzędników. Chodzi zarówno o odpowiedzialność dyscyplinarną jak i majątkową,
  • ograniczenie praktyki nadużywania tymczasowych aresztowań dla przedsiębiorców,
  • skrócenie czasu trwania postępowań gospodarczych.

Co ważne, większość propozycji wcale nie wymaga przeznaczenia dodatkowych środków finansowych. Celem jest raczej reforma systemu jako takiego oraz powstrzymanie działań legislacyjnych, które utrudniają prowadzenie biznesu – zwłaszcza najmniejszym firmom.

Jakie są szanse na to, że rząd przychyli się do Dziesiątki Rzecznika MŚP? Propozycje, mimo że w większości bardzo trafne (kontrowersje może wzbudzać głównie nowa zasada ustalania wysokości płacy minimalnej) i mające ogromne poparcie biznesu, mogą jednak nie zainteresować rządzących. Głównie dlatego, że większość z nich (zwłaszcza te dotyczące procesu legislacyjnego i działania urzędników) wprost przeczy postępowaniu i metodom stosowanym przez obecną ekipę rządzącą. Być może jednak rząd rozważy chociaż część z nich – co i tak byłoby już dużym sukcesem.