Reklamacja bez paragonu jest jak najbardziej możliwa. Dowodem może być potwierdzenie płatnością kartą

Gorące tematy Zakupy Dołącz do dyskusji (222)
Reklamacja bez paragonu jest jak najbardziej możliwa. Dowodem może być potwierdzenie płatnością kartą

Reklamacja bez paragonu jest jak najbardziej możliwa. Dowodem zakupu może być również potwierdzenie płatności kartą. Wydruk z terminalu, na którym znajduje się data, kwota i miejsce dokonania zakupu, umożliwia złożenie reklamacji w takim samym stopniu jak paragon. Zwrot i reklamacja towaru bez paragonu jest możliwa i dopuszczona przez prawo.

Reklamacja bez paragonu

Sprawa dowodów zakupu powraca nieustanie. Kilka lat temu dyskusję na ten temat wywołała sprawa hipermarketów Auchan, na którego paragonach widniała informacja, że jest to jedyny skuteczny sposób potwierdzenia zakupu. Po interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów okazało się, że towar można oddać bez paragonu, pomimo że Auchan twierdzi inaczej. Urząd wskazał również, że jakiekolwiek inne informacje są wprowadzaniem konsumentów w błąd.

Zwrot bez paragonu

Przepisy prawa w kwestii zwrotu, czy reklamacji nie posługują się pojęciem paragonu, lecz dowodu zakupu, a ten może być rozmaity. Z tego powodu UOKiK wskazuje, że paragon fiskalny jest tylko jednym z dowodów nabycia rzeczy w danym sklepie, a co za tym idzie tylko jedną z podstaw złożenia reklamacji.

Dowody potwierdzające zakup w danym sklepie w świetle prawa mogą być rozmaite. Urząd wskazuje na te najbardziej oczywiste, takie jak: potwierdzenie płatności kartą płatniczą lub kredytową, wyciąg z rachunku bankowego, e-mail, dane z systemu aukcyjnego typu Allegro, czy nawet zeznania świadków. W świetle przepisów po stronie konsumenta leży obowiązek udowodnienia faktu zakupu danej rzeczy u sprzedawcy. Przepisy w tej kwestii pozostawiają pewną dowolność i nie wskazują jednoznacznie jakimi środkami konsument ma tego dokonać. Zwrot towaru czy reklamacja nie musi więc odbyć się tylko z paragonem.

Oczywiście reklamacja na podstawie paragonu jest dla większości sprzedawców po prostu wygodniejsza, dlatego bardzo często składanie jej na innej podstawie napotyka pewien opór. Warto jednak pamiętać, że sklepy mają obowiązek przechowywać kopie paragonów. Jeżeli więc zaistniałaby jakakolwiek wątpliwość przy reklamacji na podstawie wydruku z terminala płatniczego, sprzedawca może odszukać taki dowód zakupu w swojej dokumentacji.