Już jedna rozprawa może wystarczyć, aby się rozwieść. Trzeba jednak pamiętać o spełnieniu kilku warunków

Rodzina Dołącz do dyskusji (68)
Już jedna rozprawa może wystarczyć, aby się rozwieść. Trzeba jednak pamiętać o spełnieniu kilku warunków

Rośnie liczba rozwodów, z roku na rok coraz więcej małżeństw swój ostatni wspólny mecz rozgrywa na sali sądowej. Statystycznie najczęściej występują rozwody bez orzekania o winie. Obecnie blisko 80% małżeństw kończy się bez orzekania o winie. 

Wystąpienie do sądu z wnioskiem o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie może znacznie skrócić czas postępowania rozwodowego. Natomiast, z przedmiotowym wnioskiem wystąpić powinni oboje małżonkowie. Wówczas – gdy sąd otrzyma tożsame wnioski od obydwu stron wówczas będzie mógł rozwiązać małżeństwo bez orzekania o winie.

Rozwód bez orzekania o winie – 1 lub 2 rozprawy

Sprawa o rozwiązanie związku małżeńskiego bez orzekania o winie może skończyć się znacznie szybciej. Sąd, aby zakończyć postępowanie w pierwszej instancji potrzebuje jednej, lub dwóch rozpraw.

Ponadto, dosyć ciężko jest wskazać horyzont czasowy trwania postępowania rozwodowego. W realiach stołecznych – bo te akurat są mi znane, należy spodziewać się, że w najgorszym wypadku czas oczekiwania na pierwszą rozprawę może wynieść nawet pół roku.

Sprawy, dla których podstawę stanowią przepisy prawa rodzinnego obciążone są sporym bagażem emocjonalnym. Tym samym, gdy jesteśmy przekonani, że decyzja o rozwodzie jest słuszna, a ponadto druga ze stron nie ponosi – naszym zdaniem – winy za rozkład pożycia, to w celu szybszego zakończenia możemy – po upewnieniu się, że druga strona złoży tożsamy wniosek – złożyć pozew rozwodowy bez orzekania o winie.

O czym trzeba pamiętać występując z pozwem o rozwód bez orzekania o winie?

Aby Sąd przed którego oblicze trafi nasz pozew rozwodowy nie miał żadnych wątpliwości, czy nastąpił rozkład pożycia musimy pamiętać o kluczowych przesłankach. Przede wszystkim, w treści pozwu musimy wskazać, iż nastąpił trwały oraz zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Warto jest również wskazać – bo to podczas postępowania bada sąd – iż między małżonkami nie istnieje więź zarówno na płaszczyźnie uczuciowej, fizycznej, jak i majątkowej. Jeśli wykażemy przed sądem, iż pożycie małżeńskie ustało wówczas sąd orzeknie o rozwodzie.

Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu?

W niektórych sytuacjach, mimo spełnienia wszystkich przesłanek oraz ustania więzi na wszelkich płaszczyznach, sąd nie orzeknie o rozwiązaniu małżeństwa. Orzeczenie rozwodu nie będzie możliwe, gdy z pozwem wystąpił wyłącznie małżonek, który jest winny rozpadu małżeństwa, gdy orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz gdyby na skutek wydanego przez sąd orzeczenia rozwodu miałyby ucierpieć małoletnie dzieci.