Rzecznik MŚP pomoże wygrać sprawę z ZUS-em

Biznes Firma dołącz do dyskusji (56) 26.09.2020
Rzecznik MŚP pomoże wygrać sprawę z ZUS-em

partner-logo

Marzena Sosnowska

Większe uprawnienia rzecznika małych i średnich przedsiębiorców dotyczyć mają poszerzenia kompetencji o organizowanie mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej, uzyskiwania dostępu do akt i dokumentów spraw toczących się bądź zawieszonych, a także możliwości brania udziału w postępowaniu w sprawach cywilnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, pod warunkiem, że jego stroną jest przedsiębiorca z sektora małych i średnich przedsiębiorców. 

Takie rozwiązania przewiduje projekt nowelizacji ustawy o rzeczniku MŚP, który przygotowało Ministerstwo Rozwoju. Został on już skierowany do konsultacji.

Wydaje się, że najistotniejsze jest uczestnictwo w rozprawach przed sądami cywilnymi w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Mały przedsiębiorca ma zazwyczaj słabszą pozycję niż np. ZUS. Dlatego wsparcie rzecznika mogłoby pozwolić wyrównać siły.

Rzecznik MŚP pomoże wygrać sprawę z ZUS-em

Warunkiem udziału rzecznika w postępowaniu cywilnym będzie wyrażenie na to zgody na piśmie przez przedsiębiorcę oraz fakt brania udziału przez rzecznika w postępowaniu administracyjnym poprzedzającym skierowanie sprawy do sądu. Będzie on brał udział na zasadach takich, jakie dziś obowiązują prokuratora.

Dotychczas rzecznik MŚP mógł jedynie pomagać przy organizacji mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej. Propozycja jest taka, by jego rola nie ograniczała się jedynie do pomocy, ale by mógł mediacje organizować. Może zachęcać strony do ich podjęcia w ogóle, a także np. wskazać proponowanego mediatora. W ocenie Ministerstwa Rozwoju rozwiązanie to powinno przyczynić się do zwiększenia dostępności tego sposobu rozwiązywania sporów. Co do zasady taki sposób rozstrzygania spraw konfliktowych jest szybszy i tańszy niż w przypadku drogi sądowej. Choć tu pojawia się pytanie o niezależność rzecznika-mediatora, który przecież jest instytucją, który ze swej natury ma sprzyjać przedsiębiorcy. Mediator z kolei ma być – to jego obowiązek – bezstronny.

Uzyskiwanie dostępu do akt i dokumentów spraw toczących się lub zawieszonych powinno również przyczynić się pozytywnie do usprawnienia współpracy organów administracji z rzecznikiem. Tym samym powinno wpłynąć pozytywnie na przedsiębiorców poprzez przyspieszenie niektórych etapów rozpatrywania wniosków, które skierowali do rzecznika. Ta kompetencja może być szczególnie istotna do ustalenia czy w trakcie trwającego jeszcze postępowania nie dochodzi do naruszeń prawa. Uprawnienie to jednak nie będzie mogło naruszać przepisów o tajemnicach prawnie chronionych.