Służebność mieszkania – kiedy nie ma własności czy najmu, a chcemy korzystać z nieruchomości

Gorące tematy Codzienne Nieruchomości Dołącz do dyskusji
Służebność mieszkania – kiedy nie ma własności czy najmu, a chcemy korzystać z nieruchomości

Najem oraz własność to dwa najpopularniejsze prawa, które umożliwiają nam korzystanie z danej nieruchomości. Ustawodawca przewidział również inne prawa, które umożliwiają korzystanie z lokalu, w tym właśnie służebność mieszkania. 

Czym dokładnie jest ta służebność, komu może przysługiwać i jakie uprawnienia oraz obowiązki łączą się z tym prawem? O tym w niniejszym wpisie.

Zaczynając od początku, czym jest służebność? Jest to prawo dotyczące nieruchomości, które przysługuje określonej osobie fizycznej. Prawo to może być różnej treści np. może to być prawo do przechodzenia przez cudzą nieruchomość albo prawo korzystania z cudzej studni. W zakresie służebności mieszkania jest to prawo do korzystania (zamieszkiwania) w nieruchomości.

Uprawniony ze służebności mieszkania poza częścią budynku przyznaną na jego mieszkanie może także korzystać z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców budynku. Służebności nie można sprzedać, nie można również przenieść uprawnień z niej płynących na inną osobę.

Mający służebność mieszkania może przyjąć do mieszkanie swego małżonka i dzieci (ale tylko małoletnie).

Inne osoby może przyjąć tylko wtedy, gdy są przez niego utrzymywane albo potrzebne przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dzieci przyjęte jako małoletnie mogą pozostać w mieszkaniu także po uzyskaniu pełnoletności.

Można się również umówić, że po śmierci uprawnionego służebność mieszkania przysługiwać będzie jego dzieciom, rodzicom i małżonkowi.

Kiedy powstają zazwyczaj służebności mieszkania? Dość często w przypadku, gdy starsi rodzice albo dziadkowie dokonują darowizny nieruchomości, chcą jednak zabezpieczyć sobie możliwość zamieszkiwania w lokalu do swej śmierci. Podobnie jest w przypadku, gdy sprzedawca chce zbyć nieruchomość ale jednocześnie nadal w niej zamieszkiwać.

W przypadku, gdyby Hugh Hefner sprzedawał swoją rezydencje i zastosowanie miałyby polskie przepisy to zgodnie z wolą playboya nastąpiłoby przeniesienie własności z jednoczesnym ustanowieniem służebności osobistej zamieszkiwania na jego rzecz.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.