Split payment w mBank już jest – zaraz i Twój bank założy ci konto do VAT. Ale o co właściwie chodzi?

Podatki Praca dołącz do dyskusji (23) 25.05.2018
Split payment w mBank już jest – zaraz i Twój bank założy ci konto do VAT. Ale o co właściwie chodzi?

Marek Krześnicki

Mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment) wejdzie w życie już 1 lipca 2018 r. Banki powoli szykują się na rewolucję w opłacaniu faktur – mBank już udostępnił swoim klientom firmowym konta dedykowane do przyjmowania kwoty podatku VAT.

1 lipca 2018 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzający do polskiego porządku prawnego tzw. mechanizm podzielonej płatności VAT (ang. split payment). Zgodnie z nowym art. 108a ust. 2 ustawy:

Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:
1) zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;
2) zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

Oznacza to, że płatność za fakturę (opłacana przez innego przedsiębiorcę – to ważne) będzie dzielona przez bank na dwie kwoty. Kwota z tytułu VAT trafi na specjalne konto, służące wyłącznie do rozliczeń tego podatku. Kwota netto trafi zaś na „normalny” rachunek bankowy. Skąd bank (lub SKOK) będzie wiedział, jak podzielić otrzymany przelew? Będzie to rozpoznawane na podstawie komunikatu przelewu. Nadawca przelewu będzie musiał w nim wskazać:

  • kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności;
  • kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto;
  • numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność;
  • numer NIP podmiotu, który wystawił fakturę.

Na chwilę obecną mechanizm podzielonej płatności będzie dobrowolny – to podmiot, który opłaca fakturę, będzie decydował o sposobie zapłaty. Nie jest jednak wykluczone, że w przyszłości taka metoda płatności będzie (przynajmniej dla niektórych podmiotów lub dla określonych kategorii towarów czy usług) obligatoryjny. Celem mechanizmu jest, oczywiście, kolejne uszczelnienie systemu podatkowego i zapobieganie nadużyciom w VAT. Wojna o VAT wymaga przecież coraz to nowych narzędzi – zwłaszcza, że split payment funkcjonuje już w innych krajach, również w Unii Europejskiej.

Split payment w mBank już jest

mBank zmienił wygląd serwisu transakcyjnego, a na fali tych zmian klienci biznesowi mogą już zobaczyć nowe rachunki bankowe – właśnie owe rachunki VAT. W bankowości elektronicznej nowe rachunki będzie można podejrzeć w mBank CompanyNet, BRESOK oraz MutliCash. Rachunki VAT nie wiążą się z z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Klienci zyskają także – co oczywiste – możliwość wysyłania nowych, podzielonych przelewów. Usługa ta będzie dostępna również w bankowości elektronicznej w systemach: mBank CompanyNet, BRESOK, MultiCash, SWIFTNET Korpo oraz w usłudze MT101.

Niebawem również pozostałe banki uruchomią takie rachunki, należy zatem na bieżąco sprawdzać korespondencję z banku. Jak bowiem wynika z analiz, split payment może zyskać w Polsce dużą popularność. A to będzie oznaczało konieczność regularnego sprawdzania stanu nowego konta.

Bank zastępuje państwo. W mBanku założysz firmę online i nie zobaczysz żadnego urzędnika