ecommerce Lokowanie produktu

Wielu sprzedawców wycofało się z dostarczania produktów do Wielkiej Brytanii. Ty możesz na tym zyskać

Wielu sprzedawców wycofało się z dostarczania produktów do Wielkiej Brytanii. Ty możesz na tym zyskać
Wielu sprzedawców wycofało się z dostarczania produktów do Wielkiej Brytanii. Ty możesz na tym zyskać
 

Polscy przedsiębiorcy jeszcze do niedawna za główny kierunek eksportu swoich towarów obierali Niemcy lub Wielką Brytanię. Po Brexicie się to zmieniło – wiele firm wycofało się ze sprzedaży towarów do Zjednoczonego Królestwa obawiając się skomplikowanych procedur i wyższych kosztów. Tym samym jest to – paradoksalnie – dobra okazja, by skierować swoją ekspansję zagraniczną właśnie na ten rynek. Sprzedaż towarów do Wielkiej Brytanii w 2021 r. – co musi wiedzieć przedsiębiorca?

Sprzedaż towarów do Wielkiej Brytanii w 2021. Co trzeba wiedzieć?

Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszła w życie umowa o handlu i współpracy między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Nowa umowa musiała zostać zawarta ze względu na fakt, że Wielka Brytania zdecydowała się na opuszczenie UE. Tym samym w Zjednoczonym Królestwie przestało obowiązywać unijne prawo celne i podatkowe, a transakcje między krajami UE a Wielką Brytanią są traktowane jako transakcje między państwami Wspólnoty i krajami trzecimi.

Wielu przedsiębiorców przestraszyło się zmian, jakie pociągnął za sobą Brexit, w związku z czym zdecydowali się na wycofanie z rynku brytyjskiego. Dla odważnych może być to jednak dobry moment, by poprowadzić ekspansję na ten rynek. Konieczne jest jednak dopełnienie pewnych formalności.

Po pierwsze, przedsiębiorca, który chce eksportować towary do Wielkiej Brytanii musi posiadać numer EORI – jest to numer w Unijnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Aby otrzymać numer EORI, należy założyć konto na stronie PUESC i zarejestrować w SISC (Systemie Informacyjnym Skarbowo-Celnym) osobę fizyczną. Po dokonaniu rejestracji można wygenerować specjalny certyfikat celny i ostatecznie – złożyć wniosek o rejestrację podmiotu w SISC (jest to jednocześnie wniosek o nadanie numeru EORI).

Klasyfikacja sprzedawanych produktów i pochodzenie towaru

Jeśli przedsiębiorca eksportuje towary do Wielkiej Brytanii, musi znać klasyfikację sprzedawanych towarów. Chodzi o kody ujednolicone taryfy celnej. Przy eksporcie do Wielkiej Brytanii należy stosować lokalne (brytyjskie) kody. Aby je wyszukać, można wejść na jedną z rządowych stron; można także posłużyć się specjalnym narzędziem. Na przykład klienci FedEx mogą korzystać z narzędzia do wyszukiwania kodów HS.

FedEx udostępnia zresztą znacznie więcej ciekawych narzędzi celnych. Wśród nich jest m.in. Global Trade Manager, który umożliwia m.in. znalezienie potrzebnych dokumentów międzynarodowych czy zaleceń dotyczących przesyłki. Oprócz tego FedEx udostępnia też Centrum Przygotowania Dokumentów czy narzędzie umożliwiające oszacowanie cła i podatku z tytułu przesyłki międzynarodowej. Mogą to być szczególnie cenne narzędzia, jeśli przedsiębiorca decyduje się na samodzielnie dopełnianie wszystkich formalności – czyli na przykład gdy dopiero startuje z biznesem lub po raz pierwszy wychodzi na inny rynek. Dzięki temu wszystkie informacje, jakie musi znaleźć, znajdują się w jednym miejscu. Tym samym przewoźnik nie tylko gwarantuje przewóz przesyłek, ale zapewnia też gotową infrastrukturę ułatwiającą prowadzenie eksportu.

Klasyfikacja statystyczna produktów to jednak tylko jeden z obowiązków przedsiębiorcy związanych z wysyłką towaru. Kolejnym jest potwierdzenie pochodzenia towaru – nie zawsze bowiem towar, który eksportuje przedsiębiorca, jest towarem z Polski. Chodzi o sytuację, gdy przedsiębiorca handluje towarem wyprodukowanym w zupełnie innym państwie. Jest to istotne z tego względu, że towary z innych krajów (spoza UE) mogą być objęte np. cłami antydumpingowymi. Z tego względu konieczne jest sporządzenie oświadczenia o pochodzeniu.

Sprzedaż towarów do Wielkiej Brytanii w 2021: zgłoszenia celne

W przypadku wyprowadzania towarów z UE na teren Zjednoczonego Królestwa (czyli eksportu towarów do Wielkiej Brytanii) towary te podlegają dozorowi celnemu i obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego. Zgłoszenie co do zasady można złożyć w formie elektronicznej lub papierowej. Przedsiębiorca może wybrać też sposób składania zgłoszeń w eksporcie. Zgłoszenia mogą być składane zarówno samodzielnie przez przedsiębiorcę, jak i za pośrednictwem agencji celnej, agencji logistycznej czy przewoźnika.

Podsumowując – przedsiębiorcy, którzy chcą eksportować towar do Zjednoczonego Królestwa muszą:

  • zarejestrować się w usłudze „e-Klient” i uzyskać numer EORI,
  • uzyskać pozwolenie celne (jeśli przepisy wymagają, że zastosowanie procedury wymaga zgody organu celnego),
  • wybrać formę zgłoszenia celnego,
  • wybrać sposób zgłoszenia celnego.

Jeśli chodzi o to, co jeszcze przedsiębiorca powinien wiedzieć, to w przypadku dokonania eksportu towarów (czyli ich sprzedaży poza teren UE, w tym do Wielkiej Brytanii) stawka podatku wynosi 0 proc. – pod warunkiem, że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza UE. Dokumentami potwierdzającymi eksport są w szczególności:

  • dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez właściwy organ celny wydruk tego dokumentu,
  • dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność,
  • zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez właściwy organ celny.

Moment powstania obowiązku podatkowego

W przypadku eksportu towarów obowiązek w VAT powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów – chyba, że przed dokonaniem eksportu polski sprzedawca dostanie całą zapłatę lub jej część. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy w VAT powstaje z tą chwilą (od otrzymanej kwoty). Tym samym jeśli później przedsiębiorca otrzyma resztę kwoty, to w momencie gdy to się stanie, musi zapłacić VAT od tej reszty.

Zmiany w 2022 r.

Przedsiębiorcy muszą też mieć na uwadze, że w 2021 r. administracja brytyjska stosuje jeszcze uproszczenia w odprawach celnych towarów importowanych z UE. Od 1 stycznia 2022 r. będą obowiązywać jednak nowe zasady – zostaną wprowadzone pełne formalności celne. Konieczne będzie składanie pełnych zgłoszeń celnych w miejscu przywozu na wszystkie towary. Od przewoźników i spedytorów będą wymagane pełne deklaracje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony.

Okazuje się zatem, że wprawdzie sprzedaż towarów do Wielkiej Brytanii w 2021 r. wiąże się z pewnymi wyzwaniami (głównie logistycznymi i biurokratycznymi), to przedsiębiorcy są w stanie bez większych problemów kontynuować eksport towarów. Ekspansja na rynek brytyjski może zatem okazać się dobrym pomysłem – zwłaszcza, że luka do zapełnienia po polskich (ale i europejskich) przedsiębiorcach, którzy wycofali się po Brexicie, jest nadal spora.

Tekst powstał we współpracy z FedEx