Jak sprawdzić czy ma się zaległości w ZUS i jak wyliczyć odsetki za zwłokę w zapłacie składek?

Firma dołącz do dyskusji (24) 25.05.2020
Jak sprawdzić czy ma się zaległości w ZUS i jak wyliczyć odsetki za zwłokę w zapłacie składek?

Edyta Wara-Wąsowska

Przedsiębiorcy, którzy mają konto w PUE ZUS, rzadko pamiętają o tym, że w dowolnym momencie moją sprawdzić stan konta w PUE ZUS. Dowiedzą się dzięki temu nie tylko kiedy opłacili składki, ale będą mogli też wyliczyć odsetki konieczne do zapłaty.

Przedsiębiorcy, którzy zaczęli częściej korzystać z PUE ZUS ze względu na instrumenty tarczy antykryzysowej (składali np. wniosek o zwolnienie ze składek ZUS lub świadczenie postojowe) mogą wykorzystać platformę także w innym celu. W łatwy sposób sprawdzą, jaki jest stan ich konta w PUE ZUS oraz czy nie mają zaległości z wcześniejszych miesięcy.

Jak sprawdzić stan konta w PUE ZUS i czego można się dowiedzieć?

Po zalogowaniu się na PUE ZUS przedsiębiorca może przejść od razu do zakładki „Salda bieżące”. Z informacji tam umieszczonych dowie się nie tylko jakie jest saldo ogółem (na dany dzień), ale także – w podziale na poszczególne ubezpieczenia i fundusze. Przedsiębiorca może zacząć się martwić, jeżeli w wyświetlonych danych dostrzeże uzupełnioną kolumnę „Saldo WN” – oznacza to bowiem, że nie opłacił wszystkich niezbędnych należności. W takim wypadku pojawi się informacja o wysokości wszystkich nieopłaconych należności.

Przedsiębiorca musi jednocześnie pamiętać, że musi doliczyć do tej kwoty odsetki – które wyliczy za pośrednictwem kalkulatora odsetkowego (znajdzie go wśród zakładek po lewej stronie). Skorzystanie z niego jest niezwykle proste. Po przejściu do zakładki wystarczy właściwie wskazać tylko dzień, w którym przedsiębiorca ureguluje należności. To właśnie na ten dzień zostaną wyliczone odsetki za zwłokę. Kalkulator od razu obliczy też, jaką kwotę łącznie (już z odsetkami) przedsiębiorca zalega do ZUS.

Zdecydowanie lepszą wiadomością dla przedsiębiorcy jest pojawienie się kwoty w kolumnie „Saldo MA”. Oznacza to, że na jego koncie jest nadpłata.

Jak sprawdzić saldo miesięczne?

Jeśli przedsiębiorca chce sprawdzić stan konta w PUE ZUS, może również przejść do zakładki „Salda miesięczne” – tam znajdzie nieco bardziej szczegółowe informacje. Saldo można sprawdzić za ostatnie 12 miesięcy. Przedsiębiorca może podejrzeć – podobnie jak w pierwszym przypadku – jakie są jego zaległości na poszczególne ubezpieczenia i fundusze.

ZUS przypomina również, że przedsiębiorca może sprawdzić, jak Zakład podzielił jego wpłaty na indywidualny numer rachunku składkowego. Przedsiębiorca dokonuje bowiem jednej wpłaty, a to ZUS zajmuje się odpowiednim jej rozdzieleniem. Aby to sprawdzić, należy przejść do zakładki „Podział wpłat”. Jednocześnie znajdą się tam jedynie wpłaty na numer rachunku składkowego, a nie np. na rachunek bankowy organu egzekucyjnego.