Ministerstwo wyjaśnia wątpliwości co do świadczenia postojowego – m.in. związane z przychodem, liczbą świadczeń czy dołączaniem umów do wniosku

Finanse Firma dołącz do dyskusji (30) 21.05.2020
Ministerstwo wyjaśnia wątpliwości co do świadczenia postojowego – m.in. związane z przychodem, liczbą świadczeń czy dołączaniem umów do wniosku

Edyta Wara-Wąsowska

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej wydała objaśnienia dotyczące świadczenia postojowego dla przedsiębiorców i osób na umowach cywilnoprawnych. Odpowiedzi na pytania otrzymał rzecznik MŚP.

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców: objaśnienia ministerstwa

Jeśli chodzi o świadczenie postojowe, to objaśnienia ministerstwa w największym stopniu skupiają się na warunkach przyznania świadczenia dla samozatrudnionych – jedynie część objaśnień jest poświęcona problemom osób na umowach cywilnoprawnych.

Po pierwsze – ministerstwo wyjaśnia, czy świadczenie postojowe przysługuje jedynie osobom samozatrudnionym, czy też takim, które zatrudniają pracowników. Ministerstwo przyznaje, że świadczenie przysługuje też przedsiębiorcom, którzy zgłosili do ubezpieczeń inne osoby.

Ministerstwo objaśnia również kwestię przychodu. Po pierwsze – pojęcie przychodu w tym wypadku należy rozpatrywać w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto przedsiębiorcy mieli wątpliwości co w sytuacji, gdy ich przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wynosił 0. Jeśli tak jest, przedsiębiorca powinien odnieść tę kwotę do miesiąca jeszcze poprzedniego.

Co ważne, jeśli chodzi o świadczenie postojowe, objaśnienia ministerstwa rozwiewają też wątpliwości co do liczby możliwych świadczeń do uzyskania. Jak wskazuje ministerstwo, przepisy nie ograniczają liczby prowadzonych działalności gospodarczych czy zawartych umów cywilnoprawnych. Co bardzo istotne, jednemu podmiotowi przysługuje jednak tylko jedno świadczenie z jednego tytułu.

Świadczenie postojowe – objaśnienia ministerstwa dla zleceniobiorców i wykonawców

Ministerstwo odpowiedziało też na kilka pytań odnośnie kwestii dotyczących osób na umowach cywilnoprawnych. Po pierwsze – ministerstwo rozwiewa wątpliwości co do konieczności zawierania umów pisemnie, by móc uzyskać świadczenie. Jak zaznacza w objaśnieniach, do wniosku należy dołączyć kopie umów cywilnoprawnych – a to oznacza, że umowa musiała zostać wcześniej zawarta w formie pisemnej. W innym wypadku ZUS nie będzie w stanie sprawdzić prawdziwości danych podanych przez zleceniobiorcę czy wykonawcę.

Ministerstwo przypomina o kilku kwestiach

W objaśnieniu, które otrzymał rzecznik MŚP, znalazło się również kilka innych kwestii. M.in. ministerstwo przypomina, że świadczenie postojowe z ZUS jest świadczeniem zarówno nieoskładkowanym jak i nieopodatkowanym. Świadczenie można też łączyć z innymi formami wsparcia dla przedsiębiorców.

Wśród zadanych pytań znalazło się również pytanie o interpretację „ostatniej okoliczności niezbędnej do przyznania świadczenia” – to warunek zawarty w art. 15 zu ust. 1 ustawy o COVID-19. Ministerstwo wyjaśnia, że chodzi po prostu o to, by wniosek był kompletny i zawierał wszystko, co powinien zawierać – w innym wypadku ZUS nie będzie mógł go rozpatrzyć. Podatnika z kolei czeka korekta wniosku do ZUS.