Czy świadczenie postojowe przysługuje też za maj i czerwiec? Są pewne wątpliwości

Finanse Firma Praca dołącz do dyskusji (330) 13.05.2020
Czy świadczenie postojowe przysługuje też za maj i czerwiec? Są pewne wątpliwości

Maciej Bąk

Z większymi lub mniejszymi problemami przynajmniej część wnioskujących dostała już postojowe za marzec. I czekają już na wypłatę za kwiecień. Tymczasem świadczenie, według zapisów tarczy antykryzysowej, przysługuje trzykrotnie. Jak zatem uzyskać świadczenie postojowe za maj i czerwiec? Choć ta sprawa budziła wątpliwości (przez długi czas nie było dostępnego druku wniosku), to dziś na szczęście wiąże się z o wiele mniejszą liczbą formalności.

Świadczenie postojowe za maj i czerwiec – czy przysługuje?

W przypadku postojowego za maj możemy śmiało stwierdzić, że będzie ono przysługiwać praktycznie każdemu samozatrudnionemu bądź pracującemu na umowie cywilnoprawnej (oczywiście chodzi o uprawnione osoby, które złożyły wniosek po raz kolejny). Powód jest prosty – pierwsze postojowe wypłacono za marzec, kolejne będzie za kwiecień, a trzecie – właśnie za maj.

Co ze świadczeniem postojowym za czerwiec? Wszystko wskazuje na to, że będzie ono dotyczyć tylko tych osób, które albo nie złożyły wniosku za marzec, albo też w marcu jeszcze nie spadły im przychody na tyle, by objęły ich zapisy tarczy. Kto wie, być może przyjdzie jeszcze moment, że rząd wprowadzając kolejną tarczę (bądź aktualizację tarczy) wydłuży postojowe chociaż dla niektórych. Bo odmrażanie gospodarki w czerwcu powinno już być w zaawansowanym stadium, ale i tak wiele branż, jak na przykład branża eventowa czy targowa, wciąż będzie stało w miejscu.

Świadczenie postojowe za maj i czerwiec – jak o nie zawnioskować?

Ze złożeniem wniosku o świadczenie postojowe za maj i ewentualnie za czerwiec będziemy musieli jednak jeszcze trochę poczekać. Wniosek można złożyć dopiero w następnym miesiącu po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata świadczenia. Na szczęście sam wniosek jest bardzo prosty do wypełnienia. Nazywa się on „Wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres”. I składa się dosłownie z paru rubryk w przypadku samozatrudnionego i kilkunastu w przypadku osoby zatrudnionej na umowę cywilnoprawną.

Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe za maj i czerwiec? We wniosku dla samozatrudnionych podajemy nasz NIP, REGON, PESEL, imię, nazwisko i nazwę skróconą. Złożenie wniosku jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o treści:

Oświadczam, że moja sytuacja materialna wykazana we wniosku o świadczenie postojowe nie uległa poprawie.

Oznacza to, że jeśli o pierwsze postojowe wystąpiliśmy udowadniając, że nasze przychody zmniejszyły się o 15%, to przy następnych świadczeniach nie musimy udowadniać że jest jeszcze gorzej. Jeśli strata pierwotna zatem nie została zniwelowana, postojowe przysługuje nam z automatu.

W przypadku wniosku dotyczącego osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne czeka nas nieco więcej wypełniania. Podajemy nasze podstawowe dane, adres, numer telefonu i e-mail, a także dane zlecającego lub zamawiającego wykonanie umowy cywilnoprawnej.

Świadczenie postojowe za maj i czerwiec – ile wyniesie?

Nie zmienia się kwota postojowego. Wciąż w przypadku samozatrudnionych będzie równa 80 procentom pensji minimalnej. 2080 złotych trafi prosto na konto, bez uszczuplania o podatki. W przypadku osób na umowach cywilnoprawnych postojowe może wynieść albo 2080 złotych, albo równowartość wynagrodzeń z umów z ostatnich trzech miesięcy, jeśli ten przychód był niższy niż 50% wynagrodzenia minimalnego (max. 1299 zł). Pamiętajmy tylko o jednym, o czym jeszcze raz przypominamy. Nie ma wniosku – nie ma postojowego.