Każdy dom jednorodzinny będzie musiał posiadać to świadectwo. To kolejny obowiązek i wydatek dla właścicieli

Nieruchomości Prawo Dołącz do dyskusji
Każdy dom jednorodzinny będzie musiał posiadać to świadectwo. To kolejny obowiązek i wydatek dla właścicieli

Właściciele domów jednorodzinnych będą mieć nowy obowiązek. Posłowie przegłosowali wczoraj nowelizację ustawy dotyczącej poprawy efektywności energetycznej budynków. Po wprowadzeniu zmian konieczne będzie świadectwo efektywności charakterystyki w każdym domu. To oznacza kolejne koszty dla właścicieli i zarządców budynków.

Świadectwo charakterystyki energetycznej w każdym domu

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, który opisuje budynek pod kątem zużycia energii. Wcześniej budynki nie musiały posiadać tego rodzaju świadectw; taka konieczność została wprowadzona dopiero po 1 stycznia 2009 r. w odniesieniu do nowych budynków. Oprócz tego świadectwo jest niezbędne przy transakcji sprzedaży budynku lub – przy jego wynajmie.

Teraz jednak świadectwo charakterystyki energetycznej będzie musiało być w każdym domu jednorodzinnym i wielorodzinnym – nie tylko w budynkach wybudowanych po 1 stycznia 2009 r. Wczoraj Sejm przyjął nowelizację ustawy dotyczącej poprawy efektywności energetycznej budynków. Nowela  dostosowuje polskie przepisy do prawa UE w tej kwestii.

Co to oznacza dla właścicieli domów i zarządców? Oczywiście kolejny wydatek. W ocenie skutków regulacji wskazano, że szacunkowy koszt wydania świadectwa charakterystyki energetycznej ma wynosić – przynajmniej w teorii – około 300 zł, zarówno dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych. Ustawodawca jednak przyznaje jednocześnie, że ostateczny koszt może być wyższy, ponieważ jest on uzależniony od wielu czynników.

Dodatkowo w przypadku nowych budynków świadectwo trzeba będzie dołączać – i dotyczy to zarówno inwestorów indywidualnych, jak i deweloperów – już na etapie złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Konieczność wyrobienia świadectwa charakterystyki energetycznej (nazywanego też często „paszportem energetycznym”) to kolejny obowiązek dla właścicieli domów jednorodzinnych i zarządców budynków wielorodzinnych. Niedawno konieczne było złożenie deklaracji do CEEB. Tamten obowiązek jednak nie wiązał się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

To tylko jedna ze zmian

To jednak nie wszystko. Jeśli nowelizacja ustawy wejdzie w życie, wprowadzone zostaną też zmiany dotyczące wymagań związanych z kontrolą systemu ogrzewania i systemów klimatyzacji – rozszerzony zostanie zakres systemów objętych obowiązkiem kontroli. Oprócz tego upowszechniony ma być też dostęp do podstawowych informacji zawartych w świadectwach charakterystyki energetycznej gromadzonych w centralnym rejestrze gromadzącym tego rodzaju dokumenty. Ponadto nowe przepisy mają też wymóc podniesienie jakości sporządzanych świadectw.

Ustawa ma wejść w życie po 6 miesiącach od dnia jej ogłoszenia; można się jednak spodziewać, że w ciągu najbliższego miesiąca-dwóch nowela zostanie już ostatecznie uchwalona przez Senat, a następnie podpisana przez prezydenta.