W kodeksie cywilnym może wkrótce zabraknąć testamentu ustnego

Codzienne Rodzina dołącz do dyskusji 02.06.2015
W kodeksie cywilnym może wkrótce zabraknąć testamentu ustnego

Udostępnij

Michał Grązka

Testament nie musi być spisany, wystarczy że osoba przed śmiercią przekaże go ustnie. Jednak to może się zmienić.

W sprawach spadkowych gdy dochodzi do sporu między krewnymi zmarłego, po którym dziedziczony jest majątek, często decyduje odpowiednio utworzony testament. Czasem jednak występują problemy z jego uznaniem, jak w sytuacji kiedy testament spisany przez osobę chorą zostanie uznany za nieprawomocny. Zdarzają się jednak wyjątki w drugą stronę – testamenty szczególne pozwalają na podzielenie majątku bez obecności notariusza. W ich skład wchodzi także deklaracja ustna. Ta jednak może wkrótce zniknąć z kodeksu.

Omawiany proceder jest zawarty w art. 952 k.c.:

Art. 952. § 1. Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków.

Jak jednak wynika z pozyskanych informacji, w przypadku braku udokumentowanego sprzeciwu, na przykład ze strony innych krewnych, testament ustny dopuszczany jest także w przypadku, kiedy nie zostały spełnione wszystkie warunki. Dochodzi więc do takich sytuacji, kiedy rodzina umierającej osoby wciąż ma czas na wezwanie notariusza, jednak nie robi tego, a później nawet po kilku miesiącach wraz ze świadkami informuje o złożonym testamencie ustnym. Jest to możliwość do częstych nadużyć, które jednak bardzo ciężko wykryć.

Choć już teraz istnieją pewne obostrzenia, zawarte w art. 956-958 k.c., Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego rozważa bardziej drastyczne metody, a konkretnie całkowite usunięcie możliwości testamentu ustnego. W tej sprawie pojawiają się głosy poparcia i sprzeciwu. Argumenty za taką decyzją to możliwość łatwego sfałszowania testamentu oraz jego rzadkie wykorzystywanie w praktyce. Ci, którzy uważają że należy go pozostawić mówią, że nie można odbierać umierającym prawa do tego, aby w ostatnich chwilach życia rozdysponowały swoim majątkiem, nawet bez możliwości potwierdzenia tego na piśmie.

Na chwilę obecną testament ustny działa i może być prawnie stosowany. Istnieją także szczególne przypadki ułatwiające korzystanie z jego postanowień – na przykład dopuszczające dwóch świadków w miejsce trzech. Jeśli macie problemy z zastosowaniem tego aspektu prawa w sporach spadkowych, warto poradzić się specjalisty. Nasi prawnicy mają duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw i w możliwie najkrótszym czasie doradzą działanie w każdym przypadku. Czekamy na opisy problemów prawnych nadsyłane pod adresem kontakt@bezprawnik.pl – zajmiemy się każdym z nich.

Zdjęcie pochodzi z shutterstock.com